Harmonizace firemních daní jde do dalšího kola.

Europarlament nechce v Evropě  daňovou konkurenci.

Evropští konzervativci a ODS hlasovali PROTI

 

Brusel, 21. března 2012 -- Česká republika a další státy, které těží z relativně nízkých firemních daní, by měly zpozornět. Dlouho připravovaná harmonizace firemních daní postoupila do dalšího kola vyjednávání. Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu dal v Bruselu zelenou návrhu směrnice o tzv. Společném konsolidovaném základu daně právnických osob (CCCTB, Common Consolidated Corporate Tax Base).

 

"Pro skupinu Evropských konzervativců a reformistů a tedy i ODS představuje hlavní problém to, že by na společný konsolidovaný základ měly povinně přistoupit všechny státy a všechny firmy v EU," vysvětluje europoslanec a člen hospodářského a měnového výboru Ivo Strejček, proč hlasoval proti návrhu legislativy.

"Evropská komise tvrdí, že by CCCTB zjednodušil firmám podnikání na vnitřním trhu. Ze stanovisek českých a evropských podnikatelů ale jasně vyplývá, že zavedení CCCTB by mělo smysl jen tehdy, pokud by byl tento režim pro firmy i státy volitelný a nikoli povinný."

 

Základní fakta o Směrnici o CCCTB:

 

  1. Směrnice má zavést jednotný výpočet tzv. společného základu daně společností, které podnikají ve více členských státech. Tento základ by byl následně alokován mezi země podnikání. V každé zemi by pak byla zdaněna část společného základu daně sazbou platnou v této zemi.
  2. Mechanismus má být povinně zaveden ve všech členských státech EU. Protože ale o daňových otázkách musejí státy rozhodnout jednomyslně a zdaleka ne všechny daňovou harmonizaci podporují, žádá Evropský parlament  v případě  že k jednomyslnému souhlasu Rada nedospěje, aby byl CCCTB povinně zaveden v eurozóně s tím, že ostatní státy se mohou připojit.
  3. Směrnice o CCCTB  by podle EP měla platit pro všechny firmy, zejména statutární evropské společnosti a družstevní společnosti, které se věnují přeshraniční činnosti
  4. 4.     I tehdy, pokud by některému ze členských států klesl v důsledku přechodu na společný konsolidovaný  daňový základ daňový výnos, nesměl by ze společného režimu vystoupit. 
  5. 5.     EP dokonce zvažuje možnost povinného CCCTB pro všechny malé a střední podniky v EU. 
  6. 6.     Evropský parlament navíc žádá, aby Evropská komise  při revizi teto směrnice pět let po jejím vstupu v platnost zvážila zavedení minimální sazby daně právnických osob.

 

Podle europoslance Ivo Strejčka představuje společný konsolidovaný základ z dlouhodobého hlediska značné riziko pro růst a konkurenceschopnost České republiky.

 

"Za prvé: EU má jisté pravomoci v oblasti nepřímých daní, ale CCCTB je pokusem o zásah do práva suverénních států stanovovat a vybírat přímé daně," argumentuje Ivo Strejček. "Za druhé, CCCTB je pouze předehrou k harmonizaci daňových sazeb a tedy k likvidaci daňové konkurence a vynucenému zvýšení daní v České republice. Musíme si uvědomit, že pro Českou republiku je - i vzhledem ke geografickým podmínkám - hlavním nástrojem podpory podnikání a investic právě nízká korporátní daň. Nesmíme se o tuto výhodu nechat připravit státy, kde je podnikání drahé. Za třetí: zavedení CCCTB by u nás znamenalo především obrovské administrativní náklady a okamžitý výpadek rozpočtových příjmů."

 

Plenární zasedání Evropského parlamentu by se směrnicí mělo zabývat na svém plenárním zasedání v dubnu nebo nejpozději v květnu tohoto roku.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus