Ne. Příčinu tohoto neblahého stavu spatřuji především v letité nedůvěře veřejnosti v armádu a v její schopnost bránit svobodu a nezávislost této země. Rozpočet českých ozbrojených sil je soustavně snižován: kdykoliv kterákoliv naše vláda potřebovala peníze, sáhla do rozpočtu obrany. Není divu, že politická nedůvěra v armádu (v kombinaci s historickou zkušeností české veřejnosti se svými vojáky) vyústily ve skutečnost, že služba v armádě není pro muže a ženy atraktivní. Povinné odvody branců v atmosféře nedůvěry v armádu tak působí pouze jako smutné připomenutí minulých časů.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus