Žďár nad Sázavou, 31.října  2012

 

Vážené členky,

vážení členové ODS na Vysočině,

 

dne 29.října se konal regionální sněm ODS na Vysočině. Probíral jednak výsledky krajských a senátních voleb, rozhodoval také o regionálních nominacích našich lidí do vedení ODS.

Přesvědčivě svoji nominaci získal současný předseda ODS Petr Nečas, stejně jako nominaci na funkci 1.místopředsedkyně (a současná 1. místopředsedkyně) Miroslava Němcová.

O nominaci na místopředsedu jsem se dále (spolu s paní Němcovou) ucházel také já (což víte z mého dopisu členské základně na Vysočině ze dne 17.10. 2012).

V této volbě nominace na „řadového“ místopředsedu ODS delegáti rozhodli tak, že jak Miroslava Němcová, tak já jsme získali shodně 39 hlasů. Byl to nadpoloviční počet, který opravňoval oba získat shodně stejnou nominaci a postoupit na kongres. Tam by došlo k přímému měření sil a delegáti kongresu by rozhodli.

To byl sice postup možný, nicméně nereálný. Chtěli bychom za Vysočinu příliš mnoho a pravděpodobně bychom nezískali nic.

Vzhledem k tomu, že paní Miroslava Němcová již v té době měla od delegátů silný mandát ucházet se o pozici 1. místopředsedkyně ODS, rozhodnul jsem se svoji kandidaturu stáhnout. Považuji to za správné rozhodnutí, které zvyšuje šance paní Němcové být zvolena do vedení ODS.

Ukončil jsem tak svůj pokus vedoucí k získání nominace místopředsedy ODS i v ostatních regionech. Vylučuji to. Moje kandidatura by tam nemohla být brána vážně, pokud jsem nezískal silnou podporu v „domácím“ regionu, kde by moje dlouhodobé postoje i výsledky práce měli znát nejlépe a tedy je měli umět i objektivně posoudit.

Následně jsem rezignoval na funkci předsedy RS ODS Vysočina, což bylo rozhodnutí nečekané a snad i v té chvíli pro některé nesrozumitelné. Již na sněmu jste se mě ptali po příčinách mého rozhodnutí, v průběhu dnešního dne mi telefonujete, posíláte sms zprávy či maily. Všechny jsou vlídné a vyjadřující mi podporu. Této reakce si neobyčejně vážím.

Tento text tedy berte jako mé vysvětlení. Je upřímný a plně vychází z mých názorů a motivací:

 

  1. ODS v krajských a senátních volbách 2012 zásadně neuspěla. Nejen na počty získaných mandátů, ale především v dramatickém snížení celkového počtu odevzdaných hlasů pro naše krajské a senátní kandidáty v celé České republice, s výjimkou v Plzeňském kraji
  2. Na tento fakt by podle mého názoru měla vyspělá politická strana reagovat viditelnou změnou formálního i obsahového výkonu své politiky
  3. Tvrdím, že příčiny tohoto kolapsu je třeba hledat především v těch dobách, kdy preference ODS rostly a kdy jsme zřejmě podlehli iluzi, že tomu tak bude donekonečna. Tato politická slepota nám umožnila přehlížet postupné opouštění programových zásad, rozvolňovat vnitřní disciplínu, připouštět politické handly v prostředí slabých a chatrných koalic, či stále častěji umísťovat lidsky a politicky nevyzrálé lidi do funkcí a pozic, ve kterých buďto výkonově selhali, nebo je přímo zneužili ke svému obohacení.
  4. Příčiny varovného neúspěchu ODS proto vidím v problematickém celostním dlouhodobém výkonu politiky zejména mezi lety 2004 - 2012 na všech úrovních, ale také zanedbávání péče o naši stranu. Vyhledávání talentů, užší diskusí vedení se členskou základnou na nejnižších stupních, péčí o tvorbu programu atd.
  5. Jsem přesvědčen, že pokud ODS po takto prohraných volbách nepředstaví veřejnosti korekci některých svých vládních politik, nezačne aktivně pracovat na přípravě atraktivního programu a neobmění svůj tým, bude mít ve volbách 2014 (nebo dřívějších) vážné, obávám se existenční, potíže.
  6. Chci připomenout kontext. Nestane-li se předtím něco neočekávaného, budeme v roce 2014 volit do dolní komory PČR, do Evropského parlamentu, do části Senátu (ZR + PE) a do obecních a městských samospráv. Jak vážnou změnu v očích voličů dnes učiníme, v takové kondici se představíme a takové budou výsledky.

 

Pokud takto nahlížím na politický svět kolem mne, cítil jsem, že bylo mojí povinností reagovat. Příliš bych to zjednodušil především sám sobě, kdybych byl rezignoval bezprostředně po vyhlášení výsledků voleb.

Zvolil jsem náročnější rozhodnutí: na základě svých zkušeností i ideové výbavy jsem se pokusil získat mandát místopředsedy ODS. Jedině tak bych se totiž mohl produktivně podílet na podstatných a viditelných změnách, kterými by měla ODS, podle mého názoru, v krátké době projít.

Moje motivace byly zcela čisté. Jsem přesvědčen, že jsem se v dané chvíli rozhodnul správně a v zásadním okamžiku sám před sebou neselhal.

Plně respektuji výsledky volby, nepociťuji hořkost ani zklamání. Byly tajné a svobodné. Každý z delegátů RS ODS stál před volební urnou jen se svým svědomím, odpovědností ke své politické straně, ale ve varovných souvislostech i s odpovědností k budoucnosti této země. Svobodně vybrali cestu. To je jediný správný postup, který nelze nijak zpochybnit a který jsem vždy obhajoval.

 

Abych byl ovšem ve svých postojích stálý a srozumitelný, z nastalé situace jsem vyvodil následující:

 

S okamžitou platností jsem rezignoval na funkci předsedy RS ODS Vysočina.

Rezignoval jsem na základě vlastního přesvědčení o tom, že hlásám-li  nutnost viditelné změny stylu ODS - a vědomým rozhodnutím delegátů sněmu RS ODS Vysočina ze dne 29.10. 2012 jsem nemohl být jejím spolunositelem, pak musím být jejím předmětem.  Udělal jsem v daném okamžiku takové rozhodnutí, které je odpovědné k vám, ke mně i k mému svědomí.

 

Na moji rezignaci nahlížejte, prosím, tak, že vytváří prostor pro dílčí (či zásadnější) změnu kursu regionálního sdružení ODS. Jako (bývalý) předseda jsem se přece nemohl tvářit, že neexistuje volební výprask „10%“.

Ve shodě se členy regionální rady a po dohodě mezi místopředsedy, sněm pověřil pana Stanislava Cejpka (místopředsedu RS ODS a předsedu OS ODS v Třebíči), aby se ujal úkolu vést region do doby konání nejbližšího regionální sněmu ODS na Vysočině (jaro 2013), který si zvolí nového předsedu (předsedkyni).

Pan Cejpek je člověk uvážlivý a rozumný, region bude na těch pár měsíců ve zkušených rukou.

 

Za mojí rezignací, prosím, nehledejte jiné motivace. Nejsou tam.

Stále jsem přesvědčen, že ODS musí udělat zásadní a viditelnou změnu. Mé rozhodnutí jde takové změně na Vysočině naproti.

 

Na závěr chci poděkovat vám všem, se kterými jsem po léta spolupracoval. Byla to doba, která mě neobyčejně obohatila – lidsky, politicky i zkušenostmi.

 

Přeji vám všem vše dobré a těším se na setkání s vámi.

 

S úctou

 

Ivo Strejček 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus