Vystoupení v rozpravě na zasedání Evropského parlamentu ke shora uvedené věci

Paní předsedkyně, v diskusi o takzvané změně klimatu pracujeme s několika spornými předpoklady. Zaprvé je to předpoklad, že změny klimatu jsou reálné a že je převážně způsobují lidé. Zadruhé, závěry, k nimž došel Mezivládní panel pro změnu klimatu, jsou jediná platná hodnocení. Nejsou tu žádné jiné skupiny vědců s rozdílnými názory na celosvětovou změnu klimatu. Třetí předpoklad je ten, že lidé jsou obecně ochotni slevit ze své budoucnosti a obětovat svou stávající životní úroveň. Začtvrté, evropské podniky a závody přežijí v celosvětové konkurenci i přes vyšší ceny. Zapáté, dokážeme přesvědčit zbytek světa, aby přijal naše závazky. Když poslouchám tuto rozpravu, uvědomuji si, že zde patřím k menšině, ale dovolte mi zdůraznit svůj postoj.

Zaprvé, závěry Mezivládního panelu pro změnu klimatu jsou zveličené. Jsou i jiné skupiny vědců, které nabízejí rozdílné názory na změnu klimatu a její příčiny. Zadruhé, neexistují žádné důkazy o tom, že změny klimatu zapříčiňuje převážně lidstvo. Zatřetí, změna klimatu se stala moderním nástrojem politiků pro manipulování lidmi. Začtvrté, konference na Bali prokázala, že zde chybí široká podpora pro nadbytečná a nesmírně drahá opatření pro zvládání klimatické změny. Zapáté, evropští výrobci budou muset začlenit politická rozhodnutí do cen, což se následně odrazí ve zvýšení cen a další ztrátě schopnosti konkurenceschopnosti evropských výrobců na celosvětové úrovni. Zašesté, ambiciózní plány na snížení skleníkových plynů poškodí rozvojové země, což povede k prohloubení rozdílů mezi bohatými a chudými.

Takže co bychom měli udělat? Raději bychom měli snižovat proslulou evropskou byrokracii, omezit tvorbu legislativy na nadnárodní úrovni a nechat lidi pracovat a vynalézat.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus