Vystoupení v rozpravě na zasedání Evropského parlamentu ke shora uvedené věci

Vystoupení ze dne 7. března 2011.

Odkaz na videozáznam vystoupení.

Pane předsedající, na tabuli, která je v tomto jednacím sále, je napsáno, že dnešní materiál se nazývá inovativní financování. Myslím, že je poctivé a správné říkat, že se tady bavíme o zavedení nových evropských daní a již předem víme, kdo tyhle nové evropské daně zaplatí. Zaplatí je banky a zaplatí je finanční instituce. Myslím, že je chybné obviňovat banky z toho, že rozpoutaly finanční krizi či mohou za krizi ekonomickou, neboť dlouhodobě víme, že za tuto krizi mohou především ekonomické imbalance v celosvětové ekonomice, dlouhodobě nízké úrokové sazby, nadměrná regulace finančního sektoru a bohužel politická vměšování do oblastí, ve kterých politická zadání nemají co dělat.

Je velmi sporné číst v materiálu, kolik např. ze zavedení daně z finančních transakcí Evropská unie či evropské instituce získají, protože tak, jak je to s každou daní a se zavedením jakýchkoliv nových daní, je velmi pravděpodobné, že finanční sektor bude své výnosy optimalizovat či dokonce – bohužel pro evropskou ekonomiku – přesouvat své daňové rezidentury mimo Evropskou unii. A pokud tady banky a finanční insituce zůstanou a pokud budou poskytovat finanční služby, jakože samozřejmě budou, pak samozřejmě tyto náklady přenesou na své klienty a na spotřebitele.

Myslím, že evropské státy – a je to dobře vidět – prochází obdobím velmi komplikovaných fiskálních konsolidací a evropské instituce by neměly zůstat stranou. Bohužel ani slovo o tom, že by evropské instituce na straně svých výdajů provedly jeden jediný škrt, naopak mluví se o zavedení nových daní. Kdyby se evropské instituce zbavily části svých evropských agentur, které jsou mnohdy zbytečné, nadměrné a drahé, zcela jistě by zbyly finanční prostředky na to, aby se mohly podporovat některé z evropských projektů.

Dovolte mi ještě jedno slovo k eurobondům. Pokud budou eurobondy schváleny, pak platí, že není třeba šetřit, není třeba spořit, není třeba provádět reformy, protože vždy to někdo zaplatí. Morální hazard se prohloubí. Evropští konzervativci budou hlasovat proti tomuto návrhu, protože jsme proti zavádění nových daní či zvyšování daní.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus