Stát by neměl mít nástroje k tomu, aby motivoval občany k náhradě lacinějších zdrojů energie dražšími. Lidské jednání je vždy racionální a vždy je určováno hledáním maximálního výnosu za minimálních výdajů. Vzhledem k tomu, jak ceny energií stále porostou, lidé budou muset přirozeně hledat metody, jak energiemi šetřit. Čím vyšší budou ceny energií, tím vyšší bude naše motivace šetřit. Je to na každém z nás: my musíme pochopit, že ušetřit na spotřebované energii znamená ušetřit na její spotřebě. Stát v tom nehraje žádnou roli.

Naposledy se nad existencí osmiletých gymnázií zamyslel sám ministr školství Liška letos v září. Nechce je podle svých slov rušit, ale přiznává, že jim nefandí.

Letitá polemika o jejich smyslu, úrovni i jejich začlenění do vzdělávacího systému ČR  je symbolem ideového střetu co po vzdělávání vůbec chceme, jak má být strukturováno a jak takovou strukturu formulovat a prosadit.

Je selektivita chybná?

Selektivitou je míněno příliš časné oddělování žáků chytřejších či talentovanějších od zbytku svých vrstevníků. Odpůrci tohoto procesu tvrdí, že až příliš rychle dochází k budování elitářských bariér, že "odsávání" talentů snižuje úroveň základního vzdělání a přitom paralelní výuka na osmiletém gymnáziu nenabízí žádný výrazný rozdíl v úrovni vzdělávání.

Ne, to považuji za nepřijatelné. Dokonce i v případech, kdy se jedná o vyšetřování podezření z teroristického spiknutí. Západní společnost byla vybudována na liberálních principech. Ty jsou po staletí zdrojem její prosperity a úspěchu. Pokud si necháme vnutit okolním světem jiná „pravidla hry“, popřeme vše, co Evropu a Ameriku učinilo svobodnými. Policie smí vniknout do bytu pouze se svolením soudce a musí se tam chovat tak, jak to vyžadují dané okolnosti. Podlehneme-li jinému výkladu, pak jsme s terorismem a zločinem prohráli.

Jsem poněkud překvapen argumenty, které znějí z poslaneckých lavic s cílem obhájit skutečnost, že strážníci městských a obecních policií mají mít právo kontrolovat rychlost projíždějících vozidel a hříšníky pokutovat.

Zdá se mi to vážné téma a proto bych se mu dnes chtěl věnovat.

Úloha městských policií

Hned na začátek se přiznávám, že jsem po léta odpůrcem existence městských a obecních policií.

Vždy jsem si myslel, že o bezpečnost občanů se má starat Policie ČR, protože jde o jednu z mála vážných povinností státu. Nakonec - právě proto platíme daně, aby v případě různých nouzí měl stát dostatek prostředků, aby nás ochránil.

Nemyslím si, že pokud stát v oblasti ochrany svých občanů selhává, má své povinnosti přenášet na nižší úroveň, která je placena z jiné části mých daní.

Chceš-li vědět, jak bude vypadat naše společnost za pár let, přečti si, co se učí naše děti ve školách a podívej se, jak jsou k tomu vedeni.

Disciplína? Nemoderní!

Ruku v ruce s tím, jak dochází k erozi rodinných hodnot, dochází ke snižování odpovědnosti žáků i učitelů ke vzdělání.

Ten, kdo dnes vstoupí do manželského svazku s vírou v to, že je normální, když muž a žena jsou manželi proto, aby zplodili a vychovali děti, je považován za nemoderního člověka 19. století. Model, ve kterém se děti záměrně rodí do neúplné rodiny, je stále častější.

Děti se učí nápodobou, kopírují chování od svých vzorů. Otec a matka by jim měli být nejbližšími symboly, ke kterým by se měly přiblížit.

Ke komu ale, když tatínka nemají, nebo jich mají více či dokonce nemají maminku ale dva tatínky?

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus