Vysvětlení postoje při hlasování v Evropském parlamentu ke shora uvedené věci

Pane předsedající, rád bych shrnul důvody, proč jsem hlasoval proti usnesení. Za prvé, to, že budeme posilovat úlohu státu, není správnou cestou, jak najít východisko z tohoto finančního chaosu. Za druhé, větší regulace a vytvoření nového pan-evropského kontrolního orgánu bez vyjasnění kompetencí k vyřešení krize nepovede. Za třetí, vzhledem k odmítnutí při irském referendu nemůže Lisabonská smlouva vstoupit v platnost. Z tohoto důvodu by měla Evropská rada respektovat výsledek irského referenda. Za čtvrté, Evropská rada není ochotna ustoupit ze svých nereálných a extrémně nákladných cílů ohledně klimatických změn, což v konečném důsledku povede ke zhoršení životní úrovně obyčejných lidí.

Stát by neměl mít nástroje k tomu, aby motivoval občany k náhradě lacinějších zdrojů energie dražšími. Lidské jednání je vždy racionální a vždy je určováno hledáním maximálního výnosu za minimálních výdajů. Vzhledem k tomu, jak ceny energií stále porostou, lidé budou muset přirozeně hledat metody, jak energiemi šetřit. Čím vyšší budou ceny energií, tím vyšší bude naše motivace šetřit. Je to na každém z nás: my musíme pochopit, že ušetřit na spotřebované energii znamená ušetřit na její spotřebě. Stát v tom nehraje žádnou roli.

Naposledy se nad existencí osmiletých gymnázií zamyslel sám ministr školství Liška letos v září. Nechce je podle svých slov rušit, ale přiznává, že jim nefandí.

Letitá polemika o jejich smyslu, úrovni i jejich začlenění do vzdělávacího systému ČR  je symbolem ideového střetu co po vzdělávání vůbec chceme, jak má být strukturováno a jak takovou strukturu formulovat a prosadit.

Je selektivita chybná?

Selektivitou je míněno příliš časné oddělování žáků chytřejších či talentovanějších od zbytku svých vrstevníků. Odpůrci tohoto procesu tvrdí, že až příliš rychle dochází k budování elitářských bariér, že "odsávání" talentů snižuje úroveň základního vzdělání a přitom paralelní výuka na osmiletém gymnáziu nenabízí žádný výrazný rozdíl v úrovni vzdělávání.

Ne, to považuji za nepřijatelné. Dokonce i v případech, kdy se jedná o vyšetřování podezření z teroristického spiknutí. Západní společnost byla vybudována na liberálních principech. Ty jsou po staletí zdrojem její prosperity a úspěchu. Pokud si necháme vnutit okolním světem jiná „pravidla hry“, popřeme vše, co Evropu a Ameriku učinilo svobodnými. Policie smí vniknout do bytu pouze se svolením soudce a musí se tam chovat tak, jak to vyžadují dané okolnosti. Podlehneme-li jinému výkladu, pak jsme s terorismem a zločinem prohráli.

Jsem poněkud překvapen argumenty, které znějí z poslaneckých lavic s cílem obhájit skutečnost, že strážníci městských a obecních policií mají mít právo kontrolovat rychlost projíždějících vozidel a hříšníky pokutovat.

Zdá se mi to vážné téma a proto bych se mu dnes chtěl věnovat.

Úloha městských policií

Hned na začátek se přiznávám, že jsem po léta odpůrcem existence městských a obecních policií.

Vždy jsem si myslel, že o bezpečnost občanů se má starat Policie ČR, protože jde o jednu z mála vážných povinností státu. Nakonec - právě proto platíme daně, aby v případě různých nouzí měl stát dostatek prostředků, aby nás ochránil.

Nemyslím si, že pokud stát v oblasti ochrany svých občanů selhává, má své povinnosti přenášet na nižší úroveň, která je placena z jiné části mých daní.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus