Fototoreportáž

Ve čtvrtek 7. ledna 2010 jsem se zúčastnil konference Vize 2020 v Olomouci. Jako garant ODS programu "Boj s korupcí" jsem přednesl úvodní projev (přečíst zde). Mé pozvání na konferenci přijali jako hlavní vystupující nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renáta Vesecká, děkan Národohospodářské fakulty doc. Jíří Schwarz, Mgr. David Ondráčka z Transparency International CR, Mgr. Marie Hošková z NKÚ a Ing. Robert Kotzian, starosta MČ Brno-Bohunice.

Každý z vystupujících se na problematiku boje s korupcí podíval svým pohledem. Shrnutí celé debaty, podněty a názory připravuji pro programový dokument ODS "Vize 2020", který bude prezentován na ideové konferenci v Brně, 20. února 2010.

S radostí jsem před několika měsíci přijal záštitu nad Výroční výstavou drobného domácího zvířectva v Bohdalově.

Bohdalov je městečko v krásném koutu Vysočiny obklopené malebnými rybníky a mohlo by se zdát, že zdejší chovatelské výstavy mají pouze omezený regionální význam, přesto opak je pravdou.

Tradiční výstavy domácího zvířectva mají v Bohdalově letitou tradici (zdejší základní organizace svazu chovatelů domácího zvířectva právě letos slaví 60 let od svého založení!).

Bohdalovská chovatelská výstava každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celé ČR a je po Národní chovatelské výstavě druhou největší akcí svého druhu v ČR!

V Bohdalově, a to je velmi cenné, umějí výborně pracovat s mládeží, což je v konkurenci počítačů a rozmanité mediální zábavy neocenitelné.

V sobotu 3. října 2009 uspořádala iniciativa D.O.S.T. akci s názvem „Pochod na Hrad“.

Tato akce, které se zúčastnilo nejméně 600 demonstrantů, se konala vzápětí poté, co byly v Irsku vyhlášeny výsledky referenda, které oznámily, že irští voliči (napodruhé a pod tlakem z Bruselu!!!) vyslovili souhlas s ratifikací tzv. Lisabonské smlouvy.

Pochod na Hrad měl symbolicky připomenout pochod studentů z roku 1948, kteří šli demonstrativně vybídnout prezidenta Edvarda Beneše, aby přijetím demise některých ministrů neumožnil nástup komunistů k moci.

Dnešní situace je v mnohé podobná té z roku 1948: i dnes hrozí České republice ztráta suverenity a svobodného rozhodování. Lisabonská smlouva umožňuje velmocím svévolně zacházet s osudem naší země.

Ve čtvrtek 24. září 2009 jsem se na pozvání občanské iniciativy D.O.S.T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice) zúčastnil veřejného shromáždění „Svoboda pro Irsko“, které se konalo od 18.00 do 20.00 před budovou irského velvyslanectví v Praze  (Tržiště 13, Praha 1).

Tato klidná demonstrace byla jednou ze série těch, které jsou pořádány na podporu irské suverenity v době opakovaného irského referenda o tzv. Lisabonské smlouvě.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus