Článek

Je tomu již 30 let, kdy Rakušané v referendu těsnou většinou rozhodli o tom, že jejich - tehdy zbrusu nová jaderná elektrárna Zwentendorf - nebude uvedena do provozu.

5.11.1978 se Rakušané svobodně rozhodli opustit cestu získávání elektrické energie štěpením jádra a přiklonili se k jiným, podle nich čistším a bezpečnějším zdrojům energie.

Tehdejšího referenda se zúčastnilo 3 183 486 oprávněných voličů (z 5 083 779 možných). Pro spuštění jaderné elektrárny se vyslovilo 49,5 % z nich, proti bylo 50,5 % dotázaných. Rozdíl v absolutním počtu hlasů byl pouhých 30 068.

Otázka, zda první jadernou elektrárnu na rakouském území spustit, rozdělila Rakousko. Mýtus o tom, že Rakušané jsou všichni  posedlí odporem proti jaderné energetice tehdy neplatil.

Písemný dotaz na Evropskou komisi včetně odpovědi

Dne 9. března 2007 schválila Evropská rada akční plán, ve kterém se zavázala vytvořit do roku 2009 evropskou energetickou politiku. Tato obsahuje mimo jiné cíl snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 %. Strategie, kterou navrhla Evropská komise, ale zvýhodňuje staré členské státy, neboť za základní rok pro kalkulaci tohoto cíle stanovila rok 2005.

Písemný dotaz na Evropskou komisi včetně odpovědi

Systém obchodování s emisními povolenkami je nástrojem EU ke splnění závazků z Kjótského protokolu. Jejich rozšíření na odvětví letectví, jež na rozdíl od jiných odvětví nemá technologickou možnost na zmírnění emisí, může mít zásadní dopad na evropské letecké společnosti. Přijetí aktuálního návrhu Výboru pro životní prostředí EP znamená pro evropské letecké dopravce dodatečné náklady v průměru 15 miliard EUR ročně, které nakonec zaplatí spotřebitel.

Naposledy se nad existencí osmiletých gymnázií zamyslel sám ministr školství Liška letos v září. Nechce je podle svých slov rušit, ale přiznává, že jim nefandí.

Letitá polemika o jejich smyslu, úrovni i jejich začlenění do vzdělávacího systému ČR  je symbolem ideového střetu co po vzdělávání vůbec chceme, jak má být strukturováno a jak takovou strukturu formulovat a prosadit.

Je selektivita chybná?

Selektivitou je míněno příliš časné oddělování žáků chytřejších či talentovanějších od zbytku svých vrstevníků. Odpůrci tohoto procesu tvrdí, že až příliš rychle dochází k budování elitářských bariér, že "odsávání" talentů snižuje úroveň základního vzdělání a přitom paralelní výuka na osmiletém gymnáziu nenabízí žádný výrazný rozdíl v úrovni vzdělávání.

Jsem poněkud překvapen argumenty, které znějí z poslaneckých lavic s cílem obhájit skutečnost, že strážníci městských a obecních policií mají mít právo kontrolovat rychlost projíždějících vozidel a hříšníky pokutovat.

Zdá se mi to vážné téma a proto bych se mu dnes chtěl věnovat.

Úloha městských policií

Hned na začátek se přiznávám, že jsem po léta odpůrcem existence městských a obecních policií.

Vždy jsem si myslel, že o bezpečnost občanů se má starat Policie ČR, protože jde o jednu z mála vážných povinností státu. Nakonec - právě proto platíme daně, aby v případě různých nouzí měl stát dostatek prostředků, aby nás ochránil.

Nemyslím si, že pokud stát v oblasti ochrany svých občanů selhává, má své povinnosti přenášet na nižší úroveň, která je placena z jiné části mých daní.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus