Výroční cena IVK 2015 udělena Milanu Knížákovi

 Výroční cena Institutu Václava Klause pro rok 2015 byla rozhodnutím správní rady Institutu udělena profesoru Milanu Knížákovi. Rozhodnutí bylo jednomyslné.

Výroční cena IVK je na základě statutu této instituce udělována těm osobnostem, které svým dílem, postoji a názory obhajují svobodu, volný trh a konzervativní společenské hodnoty. Návrhy na možná ocenění může podávat jakýkoliv jednotlivec a každý podaný návrh je správní radou IVK posouzen.

Milan Knížák nebyl jediným letošním kandidátem na udělení této prestižní ceny. Správní rada IVK v jeho případě vzala v úvahu nejen celoživotní významný umělecký přínos českému výtvarnému umění, ale ocenila jeho dlouhodobě pevné občanské postoje, kterými obhajuje svobodu a demokracii. I s přihlédnutím ke Knížákovu významnému letošnímu životnímu jubileu se mu rozhodla ocenění udělit.

Slavnostní předání Ceny proběhlo 22. září 2015 v prostorách IVK na Hanspaulce za přítomnosti pozvaných hostů a médií.

Při seznamování přítomných s rozhodnutím udělit profesoru Knížákovi tuto cenu, ředitel IVK Jiří Weigl ocenil, kromě jiného, také manažerské a organizační schopnosti Milana Knížáka. Připomněl, s jakým úsilím se pustil do reorganizace Akademie výtvarného umění a jak důsledně pečoval o rozkvět Národní galerie. Zajímavé bylo i ocenění manažerských schopností profesora Knížáka Jiřím Weiglem osobní vzpomínkou na rok 2003. Jiří Weigl, tehdy kancléř presidenta republiky, musel řešit složitý problém Salmovského paláce, který od svých předchůdcích na Hradě převzal v žalostném stavu. Právě tehdy se seznámil s Milanem Knížákem a společně našli cestu, aby zubožený prostor přeměnili na  jedno z center uměleckých sbírek Národní galerie.

President Václav Klaus při předávání Výroční ceny IVK ocenil, kromě významného a neotřelého přínosu Milana Knížáka českému uměleckému prostředí, zejména jeho neoblomné občanské postoje. „Lze snad v některých názorech s Milanem Knížákem polemizovat i nesouhlasit, ale nikdy mu nelze upřít jeho obhajobu práva jiných vyjadřovat se svobodně,“ glosoval jeho postoje Václav Klaus.

Profesor Milan Knížák si zjevně udělení Výroční ceny IVK nesmírně váží. Řekl, že „Institut Václava Klause považuje za poslední ostrůvek svobodného myšlení v této zemi“ a že „ocenění od těchto lidí si proto velmi váží“.

Slavnostního předání Výroční ceny IVK se zúčastnila také první laureátka Ceny Ing. Stanislava Janáčková, která toto ocenění získala v roce 2014.

 

Ivo Strejček

13. října 2015 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus