Švarcsystém není černobílý

 

Hned na začátku 90.let benešovský podnikatel Miroslav Švarc propustil ve své firmě všechny své zaměstnance a okamžitě je zpět zaměstnal „na živnostenský list“. Vyhnul se tak povinnosti odvádět za své zaměstnance zdravotní a sociální pojištění, které za sebe začali odvádět sami.

Jeho postup byl shledán protiprávním a rozhodnutím tehdejšího Federálního shromáždění byl tzv. „švarcsystém“ od 1.1. 1991 zakázán.

I přesto se po celá další léta vede debata, zda je tento systém tak zásadně škodlivý. Navíc podotýkám, že nemá se zaměstnáváním „načerno“, jak by se snad dalo usuzovat ze zavádějící podobností s německým schwarz (černý), nic společného.

Podstatou tzv. švarcsystému je využívání služeb lidí podnikajících na živnostenský list, namísto najímání vlastních zaměstnanců. To se pro mnoho firem ukazuje jako levnější alternativa. Dokonce i využívání stejných služeb nabízených soukromým řemeslníkem, které poskytuje sama firma a jsou jejím předmětem podnikání, nemusí být škodlivým švarcsystémem.

Stavoval se u mně doma minulý týden majitel kovoobráběcí firmy. Jeho dílna mi kdysi vyrobila a dodala garážová vrata, která po letošní zimě potřebovala nezbytnou údržbu. S obavami si stěžoval na zákaz švarcsystému, neboť dva řemeslníci, spolehliví a přesní fachmani, pro něho dělají na živnostenský list. Využívá jejich služeb nárazově, v mezidobí si hledají obživu sami a o zaměstnaneckém poměru nechtějí ani slyšet.

Snad to není švarcsystém, myslím si. Ale jak to posoudí inspektoři z ministerstva práce a sociálních věcí? Budou objektivní nebo přijdou s touhou „napařit“ pokutu za každou cenu (mimochodem, nejnižší sazba je 250 tis. Kč, nejvyšší 10 mil. Kč)?

Co je v zájmu státu? Nutit lidi do zaměstnaneckých poměrů za každou cenu? Proč je tak hluboce zakořeněna nedůvěra k soukromému podnikání? Copak každý živnostník krade?

Stát by měl mít zájem na tom, aby co nejvíce jeho občanů převzalo své osudy do vlastních rukou a co nejméně jich žilo ze sociálních dávek a podpor. Měl by ulehčovat podnikání, ne jej ztěžovat. Měl by usilovat o snižování byrokracie a moci byrokratů.

Kriminalizací podnikání na živnostenský list nepostupuje stát správně. Jednak proto, že si sám sobě vyrábí problémy (kdo bude přesně posuzovat, co je a co není švarcsystém?), jednak jej to bude stát další významné finanční prostředky (kontroly budou něco stát), které nezíská jinak než zdaněním podnikatelů (na které „za odměnu“ nažene své kontrolory). Svým rozhodnutím opět rozšíří „šedou“ ekonomickou zónu. Bude se více pracovat načerno, bez papíru a tedy bez náležitého placení daní a odvodů na pojistném, dost možná při souběžném čerpání dávek v nezaměstnanosti.

Snaha státu vyrábět zákony upravující sebemenší lidské aktivity je přímou cestou k jejich obcházení a podvádění.

A pak je tu další podstatný fakt: to, že firmy praktikují různé formy švarcsystému, je důsledkem politiky vysokých daní a vysokých odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Motivace hledat mezery v paragrafech je tím vyšší, čím vyšší je zisk z obejítí zákona (tedy čím vyšší jsou daně).

Stát je povinen nad jiné si vážit chuti svých občanů podnikat. Drobné živnosti jsou blahodárnou solí společnosti. V době ekonomických obtíží by dokonce politika vlády měla ve svém zájmu vycházet každé drobné lidské aktivitě v poklonu vstříc. Krize je obdobím, kdy více než jindy je potřeba uvolnit lidskému jednání ruce a otevřít mu okna příležitostí dokořán.

Čím více hledá vláda každou korunu na udržení (neudržitelného) drahého sociálního modelu, tím více by měla oslavovat každého, kdo je ochoten se starat sám o sebe. A navíc bez pečovatelské ruky státu.

Škoda, že to tak silně v Čechách necítíme. Nedivme se poté, že pouze necelých 5% středoškolských studentů v nedávném celoevropském průzkumu potvrdilo, že chce podnikat. Ostatní touží po „svém jistém“ ve státní správě.

To už ale bude s jistotou v době, kdy byrokrat bude kontrolovat, zda jeho podřízený byrokrat náležitě kontroluje jemu svěřené byrokraty byrokratů.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus