Dohoda o Řecku tamní problémy nevyřešila, ani nemohla. O žádném průlomu, v pozitivním slova smyslu, nelze mluvit. Opět se ukázalo, že členové eurozóny nehodlají v žádném případě z tohoto uskupení kohokoliv uvolnit a obnažil se fakt, že Tsiprasova politická reprezentace si ve skutečnosti opuštění eurozóny ani nepřála. I tak způsob a metody, jakými eurozóna k tzv. dohodě s Řeckem došla, vybízejí k několika, nijak novým, postřehům.

Euro znovu ukázalo, že je neblahým politickým nástrojem k evropské centralizaci a ekonomickou zhoubou  pro většinu svých členů. Snad si tuto skutečnost občané evropských zemí na příkladu Řecka zopakovali a silněji uvědomili.

Vyjednávání s Řeckem připomenulo, jak EU přispívá k oslabování demokracie. Syriza se svým politickým programem vyhrála v Řecku volby. Svobodné a demokratické. A snažila se jeho pilíře – k překvapení i zlosti zbytku eurozóny – hájit. Že to nakonec Tsipras nedotáhnul do konce, je chyba. Kdyby byl odmítnul ponižující podmínky a donutil tak eurozónu vyhlásit nad Řeckem evropský protektorát, snad by renesanci demokracie pomohl. Srozumitelněji by to obnažilo podstatu současného nedemokratického evropského nadnárodního vládnutí.

Poměry mezi jednotlivými členy EU i eurozóny nikdy nebyly žádnou selankou. Vyjednávání o Řecku však ukázalo, že se prohlubuje puklina mezi „nadalpským“ křídlem (reprezentovaným Německem) a „jižním“ křídlem (v čele s Francií). Reakcí, jak ony rozpory „nějak“ překonat, bude umělý pokus o další institucionální prohloubení EU (tedy cílené omezení samostatnosti rozhodování na národní úrovni) a revoluční dokončení politické unie s „evropskou vládou“ ( a evropským ministrem financí, evropskými daněmi, centralizací hospodářského rozhodování apod.). Znovu se oživí návrhy na rozdělení Evropského parlamentu na dvě komory (eurozóna a EU 28).

Nahlížím-li na výsledky dohody o Řecku takto, pak její důsledky považuji za prodlužování agónie nejen pro Řecko, ale i pro celou EU.

Psáno pro Newsletter IVK

26. července 2015 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus