Poslanecký den poslance EP Ivo Strejčka

Žďár nad Sázavou

čtvrtek 19.12.2013

 

Ve čtvrtek  19. prosince 2013  poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček absolvoval celodenní program v domovském  Žďáru nad Sázavou.   

 

Program zahajoval dopoledne v 9.00 hodin návštěvou VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Byl přijat panem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou a panem statutárním zástupcem ředitele Ing. Jiřím Moučkou.

Ti jej seznámili s novinkami a zajímavostmi školy, která podle slov pana poslance patří mezi elitní technické školy. Poté následovala beseda se studenty v kinosále školy. Studenti dostali tradiční test se 14 otázkami,  kterým byli „vyzkoušeni“ ze základních znalostí o Evropské unii, historii a vývoji eurozóny, o jednotné měně euro, hospodářské a měnové politice EU, ale také z historie ČR.

Studenti po diskusi také hlasovali, zda jsou pro přijetí eura. Z přítomných asi 90 studentů by jen 8 chtělo, aby Česká republika přijala společnou měnu. Ostatní byli proti.  

Dále se diskutovalo o kladech a záporech členství v EU a nejzávažnějších problémech,  mezi které patří stárnutí populace, energetická politika a krize hodnot. 

Poslanec vysoce hodnotil výborné znalosti studentů a jejich argumentaci.

 

Odpoledne se na městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou setkal s řediteli základních a středních škol ze Žďáru nad Sázavou.

Setkání se konalo na pozvání pana poslance, kterého zajímaly názory ředitelů na současný stav školství, protože evropské i české statistiky dlouhodobě a opakovaně ukazují na pokles úrovně českého vzdělávání a potřebu s tím něco vážně udělat.

Ředitelé se v živé a neformálně diskusi vyjadřovali např. návrhu  na zavedení povinné docházky do mateřské školy, akutních problémech základních škol, prospěšnosti tzv. ŠVP (školního vzdělávacího programu),  případné potřebě zavedení standardizace vzdělání na základní úrovni,  užitečnosti testování žáků v klíčových okamžicích vzdělávacího procesu.

U středních škol se diskutovalo o  nutnosti či dobrovolnosti zavedení přijímacích zkoušek, o (dnes již zjevně patrné škodlivosti) velké nabídky studijních míst jak na českých středních školách, tak na školách vysokých.

Přítomní se shodli, že prakticky s každým novým ministrem školství, bohužel, přichází nová reforma, která ke zvýšení  kvality výuky nepřispívá.

Ředitelé škol ocenili úroveň i obsah velmi živé besedy.

 

Program pana poslance končil setkáním s vedoucími odborů městského úřadu, kterého se zúčastnila také paní starostka a pan tajemník. Šlo o přátelské setkání „starých známých“ (pan poslanec byl řadu let radním města), na kterém se probíraly aktuální problémy města a jejich možná řešení. Tématem se logicky také stala diskuse o „evropských“ aktualitách.   

 

Program poslaneckého dne Ivo Strejčka ve Žďáře nad Sázavou:

 

9.00 – 12.00 hod.       Návštěva SPŠS a VOŠ, beseda s vedením školy, beseda se studenty, prohlídka školy

12.15 – 14.00 hod.     Seminář s řediteli základních a středních škol ze Žďáru nad Sázavou

14.15 – 16.00 hod.     Seminář s vedoucími odborů MŮ ve Žďáře nad Sázavou    

              

Stanislav Cejpek

vedoucí kanceláře poslance

Foto:: 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus