Britští voliči svobodně a sami vyjádřili své přání opustit Evropskou unii. Přestože na ně byl po celé měsíce vytvářen tlak argumenty o drastických a nepředvídatelných dopadech takového rozhodnutí, u volebních uren se vyjádřili hrdě a odvážně. Kde se bere a z čeho vyvěrá ta pověstná touha Britů po svobodě, v historii tolikrát prokázaná?

15. června 1215, nedaleko hradu Windsor, přiměli angličtí baroni svého krále Jana Bezzemka podepsat listinu omezující panovníkovu moc a přiznávající jim svobody s názvem Magna Charta Libertatum. Trvalo ještě několik století, než se tento – pro Angličany posvátný – text stal základem ústavní listiny britské demokracie a vzorem, ke kterému se mnohem později chtěly přiblížit ústavní texty kontinentálních demokracií. Přestože i v Anglii byly několikrát učiněny pokusy otupit poselství Velké charty svobod, byly vždy neúspěšné. Tento text totiž vtiskl Angličanům neoblomnou víru v povinnost v kritických chvílích svobodu vybojovanou na despotovi obhajovat.

Shodou okolností tak 23. června 2016, v den konání referenda, uplynulo téměř „kulatých“ 801 let od podepsání oné slavné deklarace svobod anglického národa, která z anglické demokracie učinila maják svobody.

Snad i toto výročí zvýrazňuje symboliku většinového rozhodnutí britských voličů.

 

Ivo Strejček

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus