Usnesení RR ODS Vysočina, 14.října 2012

 

Vnější usnesení

 

K průběhu a výsledkům voleb do krajských samospráv 2012

 

 1. RR ODS Vysočina děkuje všem voličům, kteří ve volbách do krajských samospráv 2012 svým hlasem podpořili kandidáty ODS.
 2. RR ODS Vysočina děkuje všem kandidátům a členům ODS za nasazení v předvolební kampani.
 3. RR ODS Vysočina děkuje zastupitelům v krajské samosprávě za ODS v letech 2008 – 2012 za odvedenou práci.
 4. RR ODS Vysočina s politováním konstatuje, že ODS ve volbách do krajských samospráv 12.- 13. 10. 2012 neuspěla.
 5. RR ODS Vysočina blahopřeje pánům  Otovi Bencovi, Miloši Vystrčilovi, Radovanu Necidovi a Radku Černému stejně jako paní Janě Fischerové k získání mandátu krajských zastupitelů pro volební období 2012 – 2016.
 6. RR ODS Vysočina uznává, že vítězem voleb do krajské samosprávy Kraje Vysočina je ČSSD, které k vítězství blahopřeje.
 7. RR ODS Vysočina je vážně znepokojena celospolečenským nárůstem podpory KSČM.
 8. Část voličů, poprvé od roku 1989, legitimizovala komunistickou stranu a učinila ji součástí české politické scény. To je pro nás nepřijatelné.
 9. Krajské volby byly vždy v politické historii ČR „volbami o vládě“. Tak tomu bylo i v roce 2012. Přesto zdůrazňujeme, že ODS je politickou stranou, která nedovolí na jakékoliv úrovni zadlužování naší země a okrádání daňových poplatníků. Zdůrazňujeme, že i s vědomím možných proher budeme prosazovat politiku, která je dlouhodobě prospěšná pro tuto zemi a její občany.
 10. 10. Volební výsledek ODS nejen na Vysočině chápeme jako vážné varování pravicových voličů naší politické straně. Základní poselství těchto voleb vnímáme tak, že naši voliči nejsou  s formálním i obsahovým výkonem politiky ODS spokojeni.
 11. 11. RR ODS Vysočina sděluje, že nám náš volební výsledek zásadně omezuje možnosti čestně vyjednávat o naší důstojné účasti v jakémkoliv formátu budoucí vlády v Kraji Vysočina, neboť hluboce respektujeme volební výsledek a rozhodnutí voličů i předvolební závazky ODS.
 12. 12. RR ODS Vysočina jmenuje tým ve složení O. Benc, I. Strejček, M. Vystrčil, kterému ukládá respektovat výsledky voleb do krajské samosprávy 2012 i rozhodnutí RR ODS Vysočina. Pověřuje jej vedením rozhovorů s ostatními politickými subjekty zvolenými do zastupitelstva Kraje Vysočina o budoucí roli ODS v tomto politickém tělese.

 

 

 

 

 

 

 

K průběhu a výsledkům voleb do Senátu PČR

 

 1. 1.    RR ODS Vysočina si váží voličské podpory našich kandidátů ve volbách do Senátu PČR v senátních okrscích Třebíč (č. 53) a Havlíčkův Brod – Chrudim (č. 44) a děkuje všem voličům, kteří odevzdali svůj hlas kandidátům ODS v těchto volebních okrscích.
 2. 2.    RR ODS Vysočina děkuje panu Vítězslavu Jonášovi za důstojný a hodnotný  výkon mandátu senátora v letech 2006 – 2012. Vážíme si jeho pevných politických názorů, se kterými obhajoval například českou jadernou energetiku. Ve svých postojích dával zřetelně najevo, jak vážně myslí péči o zájem voličů nejen z Třebíčska, ale také občanů z celé ČR. ODS na Vysočině nadále spoléhá na osobnost Vítězslava Jonáše a jeho cenné zkušenosti, které  uplatní ve prospěch racionální politiky této strany na Vysočině.
 3. 3.    RR ODS děkuje paní Magdě Křivanové, kandidátce ODS do senátu ve volebním okrsku 44, za nasazení v předvolební kampani. Spolupráce s ní si ceníme a věříme, že i přes nepříznivý výsledek těchto voleb budeme i nadále úzce spolupracovat. Paní Křivanovou považujeme za pracovitou a uvážlivou starostku města Hlinsko a víme, že její práci ocení voliči v komunálních volbách 2014.

 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus