Usnesení 23. kongresu ODS, 3.-4. listopadu 2012, Brno

Politická část usnesení

1. Preambule

Kongres Občanské demokratické strany: 

1.1. děkuje voličům ODS za podporu a všem členům ODS za kvalitně odvedenou práci ve volební kampani

1.2. děkuje všem, kteří se podíleli na volební kampani – dobrovolníkům, Hlavní kanceláři ODS, manažerské síti ODS, Mladým konzervativcům a dalším partnerským organizacím

1.3. děkuje Konfederaci politických vězňů za dlouholetou přízeň a velice si váží spolupráce a podpory z její strany

2. Vnitřní záležitosti ODS

 Kongres Občanské demokratické strany: 

2.1. ukládá VR vypracovat návrh vyrovnaného financování ODS tak, aby reflektoval aktuální výsledky letošních voleb i dopad počtu získaných krajských a senátních mandátů na příjmy ODS

2.2. ukládá VR předložit změnu Stanov ODS tak, aby byla zvýšena odpovědnost předsedů OS a předsedů RS (či odpovědnost celých OR a RR) z hlediska vyrovnaného rozpočtu a zodpovědného hospodaření oblastí a regionů

2.3. ukládá Grémiu ODS, aby uložilo jednomu ze zvolených místopředsedů ODS vytvořit nový systém komunikace uvnitř ODS, který doplní stávající intranet „MojeODS“; mělo by se zejména jednat o efektivní obousměrný přenos informací a podnětů a dále o systém pravidelných osobních návštěv jednotlivých členů vedení ODS a ministrů za ODS v regionech a oblastech

3. K domácí politice 

Kongres Občanské demokratické strany:

3.1. bere na vědomí programový koncept předsedy ODS „Cesta k důvěře“ jako základ k jednání s koaličními partnery o úpravě vládního programového prohlášen 

3.2. konstatuje, že prioritou ODS je pokračování vlády v koalici s TOP 09 a LIDEM 

3.3. žádá členy poslaneckého klubu ODS, aby rozpory řešili především na půdě stranických orgánů a respektovali většinová usnesení poslaneckého klubu

3.4. vyzývá tzv. rebelující poslance, aby upustili od své sólové akce a respektovali většinové stanovisko poslaneckého klubu; jejich počínání vyvolává hrozbu pádu vlády, a tedy i dalšího poklesu voličské přízně ODS a ztrátu koaličního potenciálu v budoucnosti

3.5. podporuje dodržení strategie snižování deficitu veřejných financí pod 3% HDP v roce 2013

3.6. prosazuje schválení Finanční ústavy, která nastaví mantinely a brzdy vůči rozhazovačné rozpočtové politice a je naplněním dlouhodobé programové vize ODS vyrovnaného rozpočtového hospodaření

3.7. považuje důsledné vyrovnání s minulostí za důležitou část politiky ODS a podporuje dokončení restitučních procesů v zemědělství a schválení majetkového vyrovnání vztahu státu s církvemi v tomto volebním období

3.8. konstatuje, že zodpovědná fiskální politika prosazovaná ODS ve vládě umožnila udržet v době ekonomické recese a bankovní krize v EU stabilní hodnocení ČR, které se projevuje nejnižším úrokem z dluhopisů v historii ČR a významně tak snižuje náklady daňových poplatníků na úhradu státního dluhu

4. K prezidentským volbám

Kongres Občanské demokratické strany:

4.1. žádá všechny členy ODS o aktivní podporu pro Přemysla Sobotku, kandidáta ODS na funkci prezidenta ČR jako reprezentanta základních ideových hodnost ODS, kterými jsou svoboda, nedotknutelné soukromí, tržní hospodářství, levný stát, nežití na dluh, solidarita zodpovědných a sebevědomá Česká republika v Evropské unii 

5. K otázkám EU

Kongres Občanské demokratické strany: 

5.1. vyzývá politiky ODS, aby striktně a na všech úrovních zastávali pozici k tzv. bankovní unii schválenou Výkonnou radou ODS dne 27. srpna 2012

5.2. ctí národní suverenitu České republiky a odmítá vznik tzv. bankovní unie, která je přímým ohrožením českých střadatelů, znamená další přesun pravomocí v oblasti bankovního dohledu na evropskou úroveň a de facto předznamenává nárůst transferů finančních prostředků z České republiky do EU 

5.3. podporuje postoje předsedy ODS k návrhu na vytvoření bankovní unie, včetně uplatnění práva veta, pokud by nebyla garantována stabilita našeho finančního sektoru 

5.4. odmítá snahu Evropské komise o zvýšení příspěvku České republiky do rozpočtu EU, a to v době, kdy Česká republika na národní úrovni realizuje nutná, bolestivá a úsporná fiskální opatření

5.5. zavazuje všechny politiky ODS, aby v průběhu vyjednávání o budoucí podobě Evropské unie jednali tak, aby zabránili jakýmkoli novým přímým i nepřímým finančním dopadům a nákladům, které by zvažovaný integrační projekt tzv. bankovní unie mohl v budoucnu mít na Českou republiku, její veřejné finance, finanční i soukromý sektor

5.6. ve vztahu k dalšímu vývoji v Evropské unii ukládá představitelům ODS prosazovat ideový princip „méně regulací a více liberalizace“; odmítáme jednotnou daňovou nebo sociální politiku, ale naopak prosazujeme návrat k ideji volného tržního prostoru bez bariér, který povede k větší konkurenceschopnosti EU ve světě

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus