Mladá fronta Dnes v příloze Vysočina se v jednom ze svých článků ze dne 21. listopadu 2013 dotázala tří členů místního sdružení ODS Jihlava (Jana Tesaře, Michala Zigla a Ericha Janderky) na jejich volební preference několik dnů před konáním předčasných parlamentních voleb.

Celý text MfDnes zde: http://jihlava.idnes.cz/clenove-ods-na-vysocine-chteji-dat-hlas-jinym-stranam-p0t-/jihlava-zpravy.aspx?c=A131021_1990671_jihlava-zpravy_mv

Vzhledem k tomu, že jejich veřejné stanovisko se stalo předmětem opakovaného projednávání jak na regionální radě ODS Vysočina 31.10.2013, tak na jednání sněmu regionálního sdružení ODS Vysočina 9.11. 2013 a vzhledem k tomu, že můj postoj k této věci je opakovaně zkreslován, podávám následující vysvětlení:

 

  1. Nejprve prohlašuji - neboť jsem na to byl jedním z delegátů sněmu dotazován - že nejsem v žádném případě „vodičem“ pánů Tesaře, Zigla či Janderky. Jejich názory jsem si, tak jako všichni ostatní, přečetl na stránkách MfDnes. Považuji za nedůstojné a ponižující opakovaně na takové dotazy odpovídat. Nikdy jsem se s názory a postoji lidí nesnažil manipulovat. Nečinil jsem tak ani v tomto případě.
  2. Přestože nemíním přeceňovat mediální dopad regionální přílohy deníku MfDnes, domnívám se, že vyjádření výše zmíněných členů ODS několik dní před volbami oznamujících, že svoji stranu nebudou volit, bylo politicky nerozvážné.
  3. Volební boj je soupeřením konkurenčním, proto veřejně vyjádřit preferenci konkurenčnímu politickému uskupení může být oprávněně některými solidními členy ODS vnímáno jako snaha cíleně poškodit tuto stranu ve finální části předvolební kampaně a nelze se snad ani divit, že někteří z dlouhodobě věrných používají slovo „podraz“.
  4. Není ovšem celý problém daleko komplikovanější? Spíše než hledat a prosazovat cesty k vyloučení těchto tří členů, doporučuji zamyslet se nad důvody, které je k takovým – v mnoha směrech zoufalým - vyjádřením vedly.
  5. Výsledky voleb totiž za pár dnů ukázaly, že ODS přišla o závratnou většinu svých voličů a předpokládat, že k tomu rozhodným způsobem na Vysočině přispěli pánové Tesař, Zigl a Janderka, je stejně hloupé a nesmyslné, jako jejich mediální vystoupení.
  6. Namísto hledání vnitřního nepřítele a prosazování tzv. „pročištění strany“ (jak o tom, bohužel, někteří z členů z rady místního sdružení Jihlava a regionální rady ODS na Vysočině mluví) považuji za užitečnější rozproudit náročnou „politicky nekorektní“ vnitrostranickou diskusi o podstatných příčinách, které ve volbách v říjnu 2013 rozhodly o pokořujícím kolapsu ODS.
  7. To, zda si takovou diskusi všichni členové místního sdružení ODS Jihlava (jejímiž členy pánové Jan Tesař, Michal Zigl a Erich Janderka prozatím ještě jsou) přejí a proto zvládnou, ukáží nejbližší týdny. Velmi bych si to přál.

 

10. listopadu 2013

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus