Člověk se musí ve vlastním zájmu začít chovat v krajině jako hospodář s vědomím, že jej jeho bezprostřední okolí nejen živí, ale že mu poskytuje i přirozenou ochranu. Na mnohých místech doplácíme na ztrátu zdravého selského myšlení a necitlivost lidského počínání v krajině. Často se ukazuje, že by ohromným škodám zabránily třeba „pouze“ pěstování vhodných plodin, správný směr orby, pravidelné obnovy drenáží a odtokových kanálů. Naši předkové ze zkušenosti budovali suché protipovodňové poldry nebo dlouhé meze jako přirozené ochranné valy. Neměli k tomu obrovské finanční ani materiálové zdroje. Prostě dali na vlastní zkušenost a zdravý rozum.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus