Nejde pouze o zveřejňování zakázek, ale také zveřejňování informací o jejich průběhu. Jde o jednu z účinných forem boje proti korupci. Pokud jsou jasně zadána pravidla a kriteria výběru, pokud si jejich dodržování a vyhodnocování mohou jak účastníci, tak veřejnost průběžně kontrolovat a pokud je známo složení výběrových komisí a jejich závěrečná stanoviska, pak jde o transparentní výběr. Veřejné zakázky se “životopisem” na internetu je krok správným směrem, který se stává běžnou formou práce na všech stupních státní správy.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus