(1) Záměr ministra Drábka snížit tarifní část mzdy a posílit motivační složku je správný. Stávající poměr 7 : 1 ve prospěch tarifu je nezdravý. Potlačuje aktivitu lidí a nemotivuje je k lepším či zodpovědnějším výkonům. Prostě mají „své jisté“. Drábkův návrh se tento poměr snaží změnit. (2) V Policii ČR pracuje nezvykle vysoký počet civilních pracovníků, kteří nemají s výkonem služby nic společného. Přesto mají nárok na finanční přilepšení plynoucí „pouze“ z jejich zaměstnaneckého poměru u Policie ČR. To je třeba částečně napravit. (3) Je třeba mít stále na mysli, že policisté jsou státní zaměstnanci a pokud má stát málo peněz, musí šetřit, bohužel, i zde.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus