Ano. Studenti, kteří bezdůvodně prodlužují svá studia, by měli platit školné vyšší. Na pozadí tohoto problému znovu zdůrazňuji, že všeobecné zavedení školného na vysokých školách je správné. Umožní přístup ke kvalitnímu vzdělání především nadaným a pracovitým studentům z nízkopříjmových vrstev obyvatelstva. Rodiče, kteří vydělávají málo, si nyní mohou jen obtížně dovolit držet na studiích více dětí. Prostřednictvím bankovních půjček na školné (platí banky, ne rodina) však budou moci vystudovat všechny jejich děti, bez ohledu na rodinný příjem.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus