Vystoupení ministra kultury Daniela Hermana na 67. Sudetoněmeckých dnech v Norimberku bylo přelomovou událostí. Nejen proto, že na sjezdu sudetoněmeckého spolku poprvé oficiálně vystoupil ministr vlády České republiky, přelomovou bylo i proto, co ve svém projevu řekl.

Oslovení publika „milí krajané“ (Liebe Landsleute), které na úvod vystoupení Herman použil, bylo šokující a předznamenalo obsah celého jeho dalšího vystoupení.

Které „milé krajany“ měl na mysli? Myslel tím ty, kteří ve volbách do Národního shromáždění v roce 1935 odevzdali Henleinově Sudetoněmecké straně 1 249 530 hlasů, aby se stala vítězem voleb a posílena tímto mandátem cíleně směřovala k rozbití republiky? Či tím myslel „milé krajany“, kteří i v komunálních volbách v roce 1938 v celých Sudetech drtivě podpořili - agresivně protičeský - Henleinův program? Nebo myslel těmi „milými krajany“ brněnské Němce, kteří měli zájem sledovat z pódia před věznicí v Kounicových kolejích pravidelné popravy českých vlastenců v takovém počtu, že musely být prodávány vstupenky? Či byl dokonce „milým krajanem“ rodák z Karlových Varů K. H. Frank?

Politikové Václav Klaus a Helmut Kohl v roce 1997 minulost České republiky a Německa dostatečně vyřešili Česko-německou deklarací. Je nesmyslné se už k této části minulosti politicky vracet.

Než těch sudetských, měl by premiér Sobotka raději po sobě i po svých ministrech požadovat důslednou obhajobu zájmů krajanů svých - českých. Například tím, že nenechá relativizovat část našich bolestivých dějin.

18.5. 2016

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus