Nemám dojem, že by kterákoliv z vlád kladla dostatečný důraz na podporu školství. Bylo by velmi jednoduché obvinit současnou vládu z nedostatku zájmu o školství a přehlédnout při tom, že i ve všech předcházejících vládách byl ministrem (ministryní) školství člověk, na kterého tento resort „zbyl" a kdo mu ani nijak příliš nerozuměl. Tomu odpovídal nekoncepční zmatek (co ministr, to „nová" koncepce) a výsledkem je chaos a zjevné selhávání českého vzdělávacího systému. Část své odpovědnosti také nesou kraje (zřizovatelé středních škol) a obce (zřizovatelé základních škol). I jejich představitelé - krajští radní a starostové - nesou svůj podíl na současném nedobrém stavu školství.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus