Jak vnímáte žádosti o odškodnění kvůli problémům s centrálním registrem vozidel?

Nefunkčnost počítačového systému centrální registrace vozidel a přehazování zodpovědnosti z úřadu na úřad považuji za selhání povinností státu. Proto si platíme stát ze svých daní (a v tomto případě i z poplatků), aby pracoval efektivně, bez chyb, průtahů, zpoždění a s plnou výkonností. Pokud tak nečiní, a v tomto případě  tak skutečně nečinil a tudíž  selhal, musí čelit následkům. Přál bych všem, kteří přesvědčivě vykáží újmu vzniklou nefunkčností centrálního registru vozidel, aby byli ve svých stížnostech důslední a byli i náležitě odškodněni.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus