Ve středu, 30. dubna, navštívil město Golčův Jeníkov europoslanec PaedDr. Ivo Strejček. Jeho první kroky vedly na radnici, kde jej uvítal starosta, Ing.Pavel Kopecký. Žáci 9. ročníku Základní školy v Golčově Jeníkově měli možnost po celou jednu vyučovací hodinu s Ivo Strejčkem besedovat o Evropské unii.  Další čas své návštěvy věnoval dvěma jeníkovským firmám, VANAD 2000 a.s. a Houfek a.s.  Ve firmě VANAD 2000 a.s. vyrábějí vysoce výkonné CNC řízené stroje pro tvarování a řezání plechů , buď kyslíkem nebo i nejpřesnějšími a nejnáročnějšími plazmovými technologiemi současnosti. Firma Houfek a.s. vyrábí a prodává dřevoobráběcí stroje. V odpoledních hodinách zakončil Ivo Strejšek svou návštěvu města prohlídkou Goltzovy tvrze a židovského ghetta. Během náročného programu si europoslanec našel chvilku na krátký exkulzivní rozhovor pro náš týdeník.

Jaký je váš vztah k Vysočině, pane europoslanče?

Odpověď na tuto otázku je pro mne velice jednoduchá. Pocházím ze Žďáru nad Sázavou. Na Vysočině mám tedy své kořeny, je to můj domov a velmi rád se sem pokaždé vracím.

V poslední době je velmi diskutovanou otázkou, zda na Vysočině stavět či nestavět větrné elektrárny. Jaký je váš názor na využívání větrné energie?

Pokud politická rozhodnutí, která jsou podle mého názoru chybná, umožňují vyrábět elektrickou energii, kterou je třeba dotovat, docela chápu firmy, které se rozhodnou v této oblasti podnikat. Je třeba si však uvědomit, že stát tyto energie dotuje z peněz daňových poplatníků a to se tudíž promítne do jejich cen. Jinými slovy, podnikatelé mají garantovaný zisk, ale ten vzniká z peněz nás všech.

Různé firmy však přijíždějí na Vysočinu s nabídkou přílivu zajímavých finančních částek zejména do pokladen malých obcí. Vzhledem k nízkým rozpočtům těchto obcí a potřebám velkých investic, například do kanalizací, vodovodů, čističek odpadních vod, oprav místních komunikací a chodníků, není divu, že obecní zastupitelé na nabídky těchto firem přistupují. V čem vidíte řešení?

Takové peníze se dobře rozdávají, protože se nerodí ze zisků firem nabízejících stavby větrníků, ale z našich daní. Chápu starosty obcí, kteří oprávněně namítnou, že takové příjmy do obecních rozpočtů jim nikdo jiný nedá a obec je velmi potřebuje. Prvním řešením je, vážně již něco udělat s rozpočtovým určením daní. Problém je však ten, že na toto téma je velmi těžké najít shodu v celé naší republice. Nemyslím jen mezi politickými stranami, ale i mezi obcemi a městy.  Druhou cestou je permanentní snižování daní občanům. Většina peněz, které si vydělají, by měla zůstávat v jejich kapsách. Zní to možná trochu populisticky, ale pravdou je, že stát je bohatý tak, jak jsou bohatí jeho občané. To samozřejmě platí i v menším měřítku, pro města a obce. Asi před měsícem jsem jel do Itálie. Při průjezdu Rakouskem jsem minul obrovský větrný park. Působilo to na mne děsivě. Pokud si něčím takovým zaplevelíme naši Vysočinu, bude to skutečná tragedie.

Další diskutovanou otázkou je možné zahájení průzkumných prací pro vyhledávání ložisek uranové rudy. Jaký je váš názor na případnou těžbu uranu na Vysočině?

Je potřeba říci, že Dolní Rožínka a Důl Rožná je jediným uranovým dolem v Evropě. Vzhledem k počtu jaderných elektráren, které se na území Evropy vyskytují, je tato skutečnost skoro k neuvěření. Zcela nepochybně musí dojít k renesanci jaderné energetiky. Přese všechny hlasy proti, je tento krok nevyhnutelný. Lidstvo prozatím nemá jiný čistější a bohatší zdroj elektrické energie. Jaderná elektrárna v Temelíně bude mít dva další bloky a doufám, že se uskuteční i plány na rozšíření elektrárny v Dukovanech. S tím samozřejmě souvisí těžba uranu. Ceny uranu na světových trzích jsou velmi příznivé a stále rostou. Pro náš stát by tedy bylo velmi výhodné, kdyby se podařilo otevřít ještě jeden uranový důl. Obavy lidí, kteří by měli v blízkosti takového dolu žít, dobře chápu. Dnešní technologie těžby jsou ale již mnohem vyspělejší, a tedy bezpečnější, než tomu bývalo dříve. Otevřením dolu vzniknou také nové, dobře placené, pracovní příležitosti. je třeba se na problém dívat z více stran.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus