Evropská unie se na summitu v Bruselu shodla na změně Lisabonské smlouvy. Spatřujete v tom nějaký problém? (jaký to bude mít význam pro EU)

Je dobré si tuto „drobnou“ změnu Lisabonské smlouvy prostudovat. Právě ona totiž dokořán otevírá dveře k dokončení fiskální unie (což bude provázeno i snahou o vytvoření politické unie). Důsledkem bude politika harmonizací i přímých daní, kontrola národních rozpočtových rámců Evropskou komisí ještě před tím, než budou projednávány v prvních čteních svých parlamentů a harmonizace sociálních politik. V žádném případě tedy nejde o nevinný doplněk Lisabonské smlouvy. Naopak, posiluje centralizační pravomoci Bruselu a tzv. euroskupiny.

Jaký máte názor na „eurodaně“, které prosazuje v Evropském parlamentu Lidovecko-socialistická většina? (jejich nutnost, výše, principy…)

Jde o snahu evropských institucí získat vlastní finanční zdroje. Členské státy musí bolestivě reformovat své veřejné rozpočty a tudíž – zcela logicky – odmítají odvádět stále více povinných finančních příspěvků do Bruselu. Ten ovšem spotřebovává stále víc. Peníze na své sporné a nesmyslné politiky musí někde získávat. Boj s klimatickou změnou je stále nedotknutelnou mantrou, zkrachovalá Lisabonská strategie byla vyměněna za „ambiciózní agendu“ Evropa 2020, v nedohlednu je reforma jednotné zemědělské politiky atd.. Pokud se podaří evropským institucím prosadit nové eurodaně, stanou se finančně nezávislé na národních státech a splní se tak jejich sen – vymknou se kontrole hlavám členských států. Bude konec s demokracií. Vládnout prostřednictvím směrnic budou euroúředníci.

V médiích jste občas svými oponenty nazýván odpůrcem bruselské regulace. Vnímáte to jako pejorativní nálepku, nebo jste na toto označení pyšný?

Snaha evropských institucí regulovat všechno za každých podmínek je nejen nesmyslná, je škodlivá. Brání svobodnému jednání a rozhodování jednotlivců, zužuje prostor pro jejich spontánní aktivity. Výsledky jsou již dávno viditelné a měřitelné: podvázaný hospodářský růst EU, vysoké míry nezaměstnanosti, ztráta globální konkurenceschopnosti, stále zřetelnější zaostávání za dynamicky se rozvíjejícími částmi světa mimo prostor EU. Zákonodárce není „supermoudrým“ člověkem, který má při svém rozhodování k dispozici všechny informace. Neměl by se pokoušet uměle omezovat proces, který se nazývá svobodný trh. Jediným pánem trhu je zákazník, ten má rozhodovat. To jsou historií osvědčené pravdy, na těch není nic pejorativního. To, že je dnes módní obdivovat euroregulace ještě neznamená, že je to dobře.

Jste pro posilování pravomocí a významu Evropského parlamentu?

Ne, jsem zásadním odpůrcem posilování pravomocí Evropského parlamentu. Více pravomocí Evropskému parlamentu znamená méně pravomocí národním parlamentům. Věřím, že politika se má vykonávat na nejnižším možném stupni daného rozhodování. Jen tak je kontrolovatelná. Naše současné stýskání nad politikou je jedním z důsledků toho, že se vzdálenost mezi voličem a politikem zvětšuje. Evropský parlament se agresivně chápe pravomocí, které mu přiznala Lisabonská smlouva. Trend europeizace (nejen) naší domácí politiky bude, bohužel, pokračovat.

„Vydělá“ jednou Česká republika na tom, že nespěchá na přijetí eura?

Euro a eurozóna procházejí složitým obdobím. Ukazuje se stále zřetelněji, že být mimo současnou eurozónu znamená nenechat si do ekonomiky napumpovat problémy veřejných financí těch států, které euro používají a které si stále obtížně umějí poradit se zátěží tzv. evropského státu blahobytu. Naším domácím úkolem musí být reformovat a modernizovat Českou republiku. Zvyšovat míru blahobytu pro naše občany a pracovat na zvyšování naší atraktivity pro zahraniční investory. Přestaňme ztrácet čas přemítáním o euru, které cestou ke zvyšování naší prosperity (jak se ukazuje) není.

Jaké máte pracovní plán na rok 2011 ve své funkci europoslance?

Pracuji proti návrhu tzv. inovativního financování (eurodaně). Doufám, že se mi podaří získat pár rozumných hlasů k prosazení mých návrhů. Iluze si ale nedělám. Jsem stínovým zpravodajem tzv. finanční inkluze (základním evropským lidským právem je právo na bankovní účet). Ani tam si ale nedělám příliš nadějí na vítězství hlasu rozumu. Budu pokračovat v boji proti zavedení tzv. konsolidovaného základu daně právnických osob. Budu i nadále obhajovat zájmy českých daňových poplatníků.

Jak hodnotíte dosavadní působení českého eurokomisaře Štefana Füleho?

Promiňte, netroufám si hodnotit.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus