Vysvětlení postoje při hlasování v Evropském parlamentu ke shora uvedené věci

Vážený pane předsedající, hlasoval jsem proti zprávě paní Svenssonové a děkuji za příležitost uvést důvody, proč jsem tak učinil.

Mé důvody jsou takovéto: po prvé, žádný spotřebitel a žádný zákonodárce nemůže vidět všechno. Z toho důvodu tvoří reklama důležitou součást obchodu. Po druhé, každá reklama (bohužel nebo naštěstí) musí být vtíravá, přitažlivá, úderná a musí dokázat upoutat pozornost. Důvodem této skutečnosti je fakt, že vždy existuje aspoň několik výrobců, kteří prodávají stejný výrobek, přičemž každý z nich chce prodávat jen svůj vlastní výrobek. Po třetí, úsilí paní Svenssonové si tyto zásady uvědomuje a pokouší se vylepšit sílu trhu umělými legislativními kroky, které poškodí a naruší přirozenou sílu trhu pramenící ze vztahu nabídky a poptávky. Proto jsem hlasoval proti.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-0199&language=CS

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus