Zdravice, sněm DOST, Emauzský klášter, Praha, 5.11.2011

Vážený pane předsedo, vážení účastníci sněmu akce DOST,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za pozvání na dnešní sněm akce DOST.

Považuji za symbolické, že se koná v unikátních prostorách Emauzského kláštera jako jednoho ze sídel pozoruhodné národní tradice, náboženské a duchovní svobody už proto, že jsme společnými silami pracovali proti ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy a na podporu pana presidenta Klause v tomto úsilí.

Máte za sebou těžké období, kterým jste, podle mého mínění, ovšem prošli s hlavou vztyčenou, pevní a jistě i posílení. Vašich odvážných postojů si vážím a oceňuji je.

Je to pozoruhodně osvěžující čtení, procházím-li si Manifest akce DOST. Oceňuji váš mimořádně kultivovaný důraz na obhajobu tradičních sociálních vztahových vzorců, obhajobu po staletí ověřených modelů chování a na jejich základě uspořádané společnosti, oprášení tradice občanských práv v ostrém kontrastu s inflací tzv. lidských práv, obnažení povrchního elitářství nositelů tzv. „společenského pokroku“ a z toho plynoucí jejich povýšenost nad většinovou společností a vaši úctu k soukromému vlastnictví, podnikatelskému duchu a pracovitosti.

Obhajoba těchto hodnot je v současném evropském kontextu nadmíru obtížná, ne-li nemožná.

Evropský stát blahobytu totiž mezitím úspěšně zakořenil ve většinovém společenském mínění. Utváří jej a formuje. Má na své straně média i většinovou politickou reprezentaci, neboť ta – osleplá bojem o maximum voličské podpory – v tomto kontextu dílčím způsobem rezignovala na výkon politiky jako „běhu na dlouhou trať“.

Evropský stát blahobytu postupně vnutil svým občanům představu, že svět kolem nich je nekonečně bezpečný a nekonečně blahobytný. To úspěšně destruovalo přirozené lidské instinkty spoléhat se na vlastní síly, dbát o solidní a pevné rodinné vztahy, pečovat o své děti, neboť ony budou posléze pečovat o své rodiče a utvrzuje je to v bláhové víře v opatrovnický stát.

Ten ke své legitimizaci používá nejrůznější formule a klišé. Mluví o svém „znalostním poslání“, ale ničí tím víru v poctivé řemeslo. Zneužívá „ochranu nejslabších, ale sám svými promyšlenými regulacemi upírá všem rovných práv dobrat se vlastními silami svého bohatství. A být bohat neznamená výhradně mít hodně peněz.

Je pozoruhodně osvěžující, číst v Manifestu DOST, že jsou stále lidé, kteří věří (a svoji víru jsou ochotni obhajovat), že prosperita tohoto kontinentu byla vždy založena na úctě k tradici  porozumění poselství svých předků.

Vždy, když Evropa podlehla „pýše rozumu“, doplatila na to.

Toho jste si vy, signatáři Manifestu DOST, dobře vědomi. S pokorou a úctou vám za to děkuji a přeji v další práci vše dobré – i když jednoduché to mít nebudete. Ale to vy sami víte.

Ivo Strejček

Poslanec Evropského parlamentu za ODS

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus