http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6-2006-0328&language=CS

..Přestože xenofobie a diskriminace jsou hanebnými jevy, považuji tento návrh za poněkud módní, který prochází touto sněmovnou poměrně často v různých modifikacích...

Pane předsedo, i já jsem v tomto případě hlasoval proti. Dovolte mi, abych k tomu řekl několik slov. Přestože xenofobie a diskriminace jsou hanebnými jevy, považuji tento návrh za poněkud módní, který prochází touto sněmovnou poměrně často v různých modifikacích. Hlasoval jsem proti také proto, že si nemyslím, že by v takovémhle dokumentu měly být přímo citovány i jednotlivé členské státy a jejich vlády a vybízeny k jiným postupům, neboť vše je v rukou voličů těchto vlád. My bychom je neměli známkovat.

V bodu 2 jde jistě o výčet velmi hanebných činů, ale já se nedomnívám, že jde o dominantní myšlenkové proudy v Evropě a i proto jsem hlasoval proti. V bodu 4 a 5, ještě jednou opakuji, myslím není na místě, aby se Evropský parlament, pro mě trochu nevhodnou formou, vměšoval do vnitřních záležitostí suverénních států jako je Polsko nebo Rusko. V bodu 11 je znovu explicitně jmenováno Polsko, i proto jsem hlasoval proti.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus