Dámy a pánové,

volby do poslanecké sněmovny PČR, které proběhly v ČR 28. - 29.května přinesly řadu překvapení a některá významná poučení ze vzkazů od našich voličů:

1. Poslední výstraha pro ODS

a) tak dlouho jsme se po Zielencovsku rozkračovali a pořádali hon na tzv. středového voliče, až jsme zapomněli na vlastní ideovou duši a svého tradičního konzervativního voliče opustili

b) zejména mezi své členy a voliče vnesli zmatek: nechali jsme odejít jednoho ze zakladatelů ODS Václava Klause a prostřednictvím svého špičkového vedení hledali každou další možnost, jak ODS od Václava Klause vzdalovat, kritizovat vše, co bylo s jeho jménem nějak spojené

c) rezignovali jsme na pěstování kultivované vnitrostranické ideové konkurence. Konkurence je vždy zdravá a všude tam, kde mizí, otevírá se prostor pro vznik monopolu.

d) nechali jsme část ODS převzít lobbystickými skupinami a nebránili jsme se nezdravému prorůstání byznysu a politiky

e) výsledkem byly nejrůznější korupcí zavánějící kauzy, které nás zasahovaly na všech úrovních výkonu politiky

f) odpuzovali jsme voliče vlastními guerillovými válkami znepřátelených vnitrostranických skupin na radnicích a magistrátech a vnitrostranickými spory v poslaneckém klubu. Tím jsme zcela ztratili ze zřetele, kdo je naším skutečným politickým soupeřem a soustředili jsme se pobíjení se navzájem

g) výsledkem vnitrostranických mocenských kartelů byly neuvěřitelné primárkové nominace lidí, kteří nebyli okolní veřejností vnímáni jako spolehliví ručitelé jak idejí tak slušného vedení politiky

h) byli jsme rozhádanou politickou stranou, což voliče nijak nepřitahuje a přirozeně hledá jiné subjekty, u kterých by uplatnil svůj hlas

2. fenomén preferenčního hlasu

a) součet těchto příčin vzbudil u voličů takový odpor, že si uvědomil sílu preferenčního hlasu a ty uměl efektivně agregovat do velkých skupin, které posléze zcela změnili podobu našich (a nejen našich) kandidátek

b) je zjevné, že v žádných dalších volbách si nikdo z nominovaných politiků nemůže být ničím jist. Každý, kdo se nenabízí, nepracuje s voliči, neoslovuje je nejrůznějšími formami, neobhajuje své ideály či je dokonce spjat s neblahými kauzami, bude voličem prostřednictvím preferenčního hlasu překročen

c) i přes to, že preferenční hlasy významně změnily složení našeho poslaneckého klubu, je třeba je považovat za užitečný lakmusový papírek a vzkaz od voličů: ještě jste se nám definitivně nezprotivili, máte k tomu jako z hráze do louže, ale napříště nám už nabídněte skutečné politiky a solidní tváře

3. Fenomén voličského průkazu

a) kromě vzkazu prostřednictvím preferenčního hlasu je zajímavé všimnout si dalšího fenoménu: dramatickému nárůstu počtu vydaných voličských průkazů. Pokud v jednom z pražských volebních okrsků bylo v roce 2006 vydáno 500 volebních průkazů, bylo ve stejném obvodu v roce 2010 vydáno 5000 voličských průkazů

b) optimisté mezi námi by mohli snad říci, že volič chtěl využít svůj volební hlas i ve dnech, kdy odjel na chatu či chalupu

c) realisté mezi námi mohou považovat tento signál za porovnatelný s fenoménem preferenčního hlasu: volič chtěl volit ODS, ale nabídka politických tváří či reputace ODS v jeho volebním okrsku byly tak tristní, že si raději odjel volit do jiné části ČR

4. Co toto vše znamená pro dnešní kongres

a) V zítřejší volbě předsedy ODS a místopředsedů ODS by prvním významným signálem nejen pro členskou základnu ale také pro naše voliče mohla být skutečnost, že delegáti budou pozorně všechny kandidáty poslouchat a poté svobodně volit ty, o nichž si myslí, že jsou skutečným přínosem pro renesanci ODS.

b) delegáti kongresu by měli ve své volbě dát přednost těm osobnostem, které jsou lidsky i politicky zralé, které za sebou netáhnou přeběhlickou minulost, ale jsou po léta osobnostmi, které obhajují své názory zřetelně bez ohledu na to, kdo byl zrovna ve vedení ODS

c) nově zvolené vedení ODS musí s nově zvolenými členy Výkonné rady dokončit rozchod ODS s neprůhlednými praktikami černých duší ve všech regionech, které tímto nešvarem trpí

d) Nově zvolené vedení musí trpělivě hledat cestu ODS zpátky k Václavu Klausovi. To není samoúčelné či podbízivé gesto: tato cesta "zpátky" je cestou k našim bývalým voličům a bývalým členům. nejsme stranou, která si může dovolit luxus rozplynutí části svých věrných ale bývalých členů buďto zcela mimo politiku nebo v jiných politických subjektech.

e) Je nutné vrátit politickou diskusi na úroveň místních, oblastních a regionálních sdružení. Jedině v pěstování náročné debaty se objeví nové nebo staronové politické talenty. Potřebujeme je jako sůl. Nejen pro následující parlamentní volby, ale pro výkon praktické komunální a regionální politiky.

f) Nové vedení strany musí ve spolupráci s předsedy regionů a oblastí reformovat práci manažerské sítě. Ne snad ve smyslu její redukce, jako ve smyslu vyšší výkonnosti. S tím také souvisí zdánlivá drobnost: manažeři oblastních sdružení by neměli být současně asistenty poslanců. Stávají se z nich posléze výkonní tajemníci svého poslance, kteří ze zákulisí život oblasti ne ve prospěch ODS jako celku, ale ve prospěch svého poslance.

Dámy a pánové,

jsem si jist, a všechna má setkání se členy ODS mi to potvrzují, že jsme stranou ve zdrcující většině slušných a pracovitých lidí.

A přesto nás čeká těžká práce, máme ODS hodně zaplevelenou. Velebme tak voliče, že nám dal poslední šanci.

Poslední šance však znamená, že žádná další už nepřijde. Zvolme pracovité a slušné vedení ODS a podpořme jej tvrdou prací.

Nic jiného nám nezbývá.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus