Teze k nominačnímu projevu,  volba předsedy RS ODS Vysočina, Jihlava, 14. listopadu 2009.

Pane předsedo,

dlouho jsem přemýšlel o názvu svého dnešního vystoupení. Vy jste mi trochu pomohl. Kromě toho, že jsem své vystoupení nazval „jsem staromódní“, s chutí připojuji i vaše „jsem zvláštní“.

Svoje nominační vystoupení jsem rozdělil do čtyř částí:

 1. Co čeká nově zvolenou radu regionálního sdružení ODS Vysočina v příštích 2 letech svého volebního období
 2. Jaké jsou podstatné úkoly vedení regionu Vysočina
 3. Často kladené dotazy a odpovědi na ně
 4. Závěrečné poselství
 1. Úkoly pro RS ODS Vysočina v letech 2009 – 2011

  1. kongres, listopad 21. - 22. 2009, Praha
  2. organizace kampaně pro řádné volby do PS PČR, jaro 2010
  3. dohled nad kampaněmi pro komunální volby, podzim 2010
  4. podpora a pomoc při organizaci kampaně voleb do Senátu PČR v okrsku Jihlava, podzim 2010
  5. volební kongres ODS, podzim 2010, stranické nominace, nominace členů VR
  6. příprava a vyhledávání vhodných kandidátů pro volby do krajských samospráv (podzim 2012, primárky konec zimy - jaro 2012)
  7. senátní volby v okrscích TR a HB, podzim 2012 (dlouhodobá podpora kandidátů, sdílený volební okrsek HB - CR)
 2. Další úkoly nové RR ODS Vysočina

  1. podpora oblastí při vyhledávání a prosazování "nových" tváří (ne "mladých"), ale pracovitých (ve prospěch celku, na osobním růstu) a tváří, které mají co říci (nositelé poselství)
   1. politická zkušenost
   2. politické názory
   3. pracovitost ve prospěch celku (dnes vědomě pracuji pro vítězství ve volbách, ze kterého "osobně nic mít nebudu", zítra budou jiní pracovat v můj prospěch
   4. místní, oblastní, regionální vybudovanost
   5. publikační činnost a schopnost své názory obhajovat
   6. kredibilita u členské základny
  2. pokus o obroušení třecích ploch mezi oblastmi (zřejmě dlouhodobě nejde - politika je obhajoba zájmů). Lze se vyhnout důsledným sledováním těch, kteří formulují svá poselství a vnášejí náměty pro další práci, obohacují činnost svých MS, OS a RS
   1. na úrovni RR s tím souvisí postupná příprava volebního programu pro volby do krajského zastupitelstva (kdo chce kandidovat, musí přinášet nápady)
  3. péče o politickou diskusi na RR a přenesení politických diskusí do oblastí a MS. Nejde pouze o informace (budu dbát o to, aby poslanci a senátoři nepřinášeli svodky z jednání svých komor, ale aby nabízeli témata a v diskusi hledali názorovou oporu rady). Politická diskuse plodí nápady, řešení, vybrušuje argumentaci a objevuje budoucí nositele těchto idejí (další cesta, jak eliminovat nejhorší pukliny mezi zájmy oblastí).
  4. RR ODS Vysočina se musí pokusit o další myšlenkovou kultivaci své členské základny.
   1. besedy, diskusní panely, dílny nápadů (už s ohledem na komunální volby, výměna nápadů na již vytvořené materiály
   2. reorganizace regionálního webu jako prostoru k soustavné diskusi a obhajobě názorů či vnášení dalších témat
   3. záměrně nezmiňuji vznik tištěného regionálního média, protože to lze dnes řešit podstatně laciněji a rychleji
  5. manažerská síť: obhajuji existenci oblastní manažerské sítě (což není obhajoba liknavé nebo lajdácké práce některých manažerů, ale obhajoba systému podpory politické činnosti strany). Neúspěch nově vzniklých politických subjektů je dán neexistencí této struktur. Její omezení či dokonce likvidace bude znamenat ústup z pozic silné a významné politické strany na nejnižším (a nejvýznamnějším) stupni působení a vlivu ODS
  6. budu dbát o důsledné prosazování a dodržování principu "jedna radnice, jedno MS". Tam, kde je tento systém narušen nebo přímo prolomen, vedeme bratrovražedný boj mezi sebou namísto souboje s tím, s kým jej máme opravdu vést (s ideovými odpůrci naší politiky).
  7. předseda RR spolu s dalšími členy musí hledat vnější spojence proto, abychom na kongresech disponovali zcela jiným množstvím hlasů, abychom uměli vstupovat do koalic, které pro naše kandidáty mohou být výhodné. Hledání rozumných meziregionálních spojenectví řeší také problém rozdělených senátních volebních okrsků (Pelhřimov - Jindřichův Hradec, Havlíčkův Brod - Chrudim)
  8. předseda RR je zodpovědný za jednotné hlasování zástupců RS ODS Vysočina na kongresech. Tato hodnota musí být výsledkem dlouhodobé přípravy regionu (opět: diskuse a politická analýza na jednání RR).
  9. Úkolem RR a odpovědností předsedy RR musí být soustavné sledování stavu členské základny. Podporovat prostor pro ty, kteří chtějí do ODS vstoupit s cílem jí pomoci a sledovat bedlivě všechny signály, které naznačují nečekaně rychlý nárůst v některém z místních sdružení (není prozatím problémem Vysočiny).
  10. Financování práce RS ODS Vysočina musí být primárně založeno na:
   1. finančních darech členů ODS, kteří jsou v politických funkcích (to, že jsou profesionálními politiky není dáno mírou jejich výjimečnosti, ale členstvím v dané politické straně. e přirozené od nich finanční dary chtít.
   2. finanční příspěvky kandidátů v souvislosti s daným typem voleb
   3. "volná ruka" oblastním sdružením k rozhodnutí, jak vysoké členské příspěvky pro daný rok odsouhlasí (z nich se primárně financuje činnost OS)
   4. finanční příspěvek centrály ODS k danému typu voleb
   5. ostatní dary

   Trvám na dané posloupnosti, protože má logiku a eliminuje vznik vazalských vztahů k podnikatelským subjektům

 3. Často kladené otázky

  1. „Strejček má již dost funkcí“

   Odpověď není kdy se funkce vzdát, ale kdy ji kvalifikovaně předat.

  2. „Strejček je předseda OS ODS v ZR a nebude náležitě hájit zájmy regionu ale pouze zájmy vlastní oblasti“

   Ti, co mě po léta znají, vědí, názorová vybudovanost kandidátů je mi cennější než oblastní příslušnost.

  3. „Strejček je europoslancem, což znamená být víc v zahraničí než na Vysočině“

   Ano, na tento argument se nedá nic namítnout. Brusel je zcela jistě mnohem dál od Jihlavy než Pelhřimov, Havlíčkův Brod či Žďár nad Sázavou. Jedinou odpovědí je, že v případě svého zvolení musím (zase) reorganizovat svůj časový plán práce.

  4. „Zvolíme toho, kdo nám něco slíbí“

   1. Toto byla jediná žádost, kterou jste mi na jednotlivých sněmech říkali.
   2. Přemýšlel jsem, a snad bych mohl slíbit, že se sám změním. Ale protože to nedokážu, ani to neslíbím.
   3. Neslíbím, že budu chtít méně práce a výkonů od každého z vás.
   4. Kdosi mi vzkázal, že když jedné z oblastí „…slíbím jednotku na kandidátní listině pro volby do krajského zastupitelstva…“, řekl jsem: „v žádném případě“. Pokud bych se měl stát vaším předsedou jenom proto, že bych předem slíbil výhodu jedné z oblastí, to mě raději nevolte!
 4. Závěrečné poselství

  Nepředstupuji před vás jako neznámý kandidát. Mnozí mě znáte celých 20 let. S mnohými jsme se sešli již v OF a pokračovali v ODS léty bohatými a úspěšnými i léty chudými a smutnými.

  Slyšeli jste mě mnohokrát vystupovat a mohli jste si přečíst stovky mých textů, ve kterých jsem formuloval své názory.

  Víte, s čím se mnou můžete souhlasit, v čem se mnou chcete polemizovat a s čím nesouhlasíte.

  Názorová pestrost je základní předností ODS před ostatními politickými subjekty a to i přes současnou komplikovanou situaci uvnitř ODS.

  Jsem člověk konzervativní a hrdě se k tomuto stylu života hlásím. Byl jsem čitelný v minulosti, jsem a budu čitelný v budoucnosti.

  RS ODS Vysočina dnes stojí na rozcestí. Každý z kandidátů na předsedu RS představuje jednu z cest. Žádná nevede do pekla, žádná nevede do nebe. Jen vy svou volbou rozhodnete, kterou z cest se náš region vydá.

  Až budete stát před volební urnou, přemýšlejte více o světě svých dětí a vnuků. Přemýšlejte, kam jsme vždy směřovali a v jaké zemi chceme žít. Zvažte svoji osobní zodpovědnost a podle té se sami a svobodně rozhodněte.

  Děkuji vám za trpělivost a pozornost.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus