Vystoupení na plenárním zasedání EP, Štrasburk, 11.12. 2012

Téma: Posílená spolupráce zemí EU při zavedení daně z finančních transakcí

Délka vystoupení: 2 minuty

 

Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové,

Respektujeme svobodnou vůli 11 členských států EU daň z finančních transakcí zavést, trváme ovšem na tom, že i tyto státy budou respektovat naši svobodnou vůli nové daně na naše občany neuvalovat, nezatěžovat firmy v ekonomických problémech dalším finančním odvodem.

Obhájci daně z finančních transakcí tvrdí, že za současné ekonomické potíže mohou banky a finanční instituce.

Příčinami hlubokých krizí veřejných financí jsou primárně vlády svých zemí. Politikové, kteří se svým voličům zavázali plnit nereálné sliby. Na to po celá desetiletí půjčovaly od bank. A ty to rády dělaly.

Odmítáme zaměňovat příčiny a následky dnešních obtíží.

FTT je považována za finanční nástroj, který objevuje nové, nikým neobjevené zdroje peněz. Žádné takové zdroje ovšem neexistují. Jsou to vždy tytéž peníze: peníze, které pouze jinou formou vytáhneme z kapes daňových poplatníků. 

To odmítáme.

Každý stát má právo vést vlastní nezávislou daňovou politiku. Věříme v daňovou konkurenci a proto vystupujeme na obranu nezávislosti daňových jurisdikcí členských států EU.

Obáváme se, že daň z finančních transakcí bude ve svém důsledku znamenat odsátí finančních zdrojů z evropského prostoru do míst, kde taková daň nebude zavedena.

Omezení finančních transakcí vyústí v oslabení kapitálových trhů a přenese jejich působení do jiných částí světa.

Rozhýbání ekonomiky a hospodářský růst potřebují kapitál. Pokud bude v evropském prostoru chybět, nedočkáme se ani růstu.

Forma tzv. posílené spolupráce je formou, jak se vyhnout hledání společného postoje v Radě, zejména v daňových otázkách.

Obáváme se, že bude tento postup využíván stále častěji. Jeho důsledkem bude vícerychlostní evropský integrační proces. My se mu nebráníme, jen nás překvapuje, že po tomto řešení sahají ti z vás, kteří po celá léta koncept vícerychlostní Evropy odmítají.

 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus