Vážené členky ODS, vážení členové ODS,

přátelé,

17. listopadu 2009 si připomínáme cenné výročí dvaceti let od pádu komunismu v Československu.

Je to vhodná příležitost pro mnohé z nás vzpomenout nejen na okamžiky těch dní, ale také na všechny ty, kteří s námi v těch dnech, týdnech a následujících letech pracovali pro svobodnou, sebevědomou a úspěšnou Českou republiku.

Mám radost, když vidím, s jakou vervou a odhodláním jste se – jako nositelé víry v poselství listopadové revoluce – ujali organizování nejrůznějších vzpomínkových oslav.

Děkuji vám za to.

Využijme, prosím, této příležitosti k zastavení nad námi samotnými. Poohlédněme se na ta léta, která jsme osobně, lidsky i politicky společně prošli a zkusme se zamyslet, jak dál.

Dvacet let

„To, co jste za dvě desetiletí ve vaší zemi prožili, u nás neprožijí lidé po tři generace,“ řekl mi před nedávnem kdosi ve Švýcarsku.

Svobodu, na kterou se většina lidí bytostně těšila, jsme vyplnili každý po svém. Užíváme si všeho, co svoboda a s ní spojená zodpovědnost přinášejí.

My, lidé konzervativní, hluboce věřící ve svobodu jednotlivce a jeho právo rozhodovat o svých životech nezávisle, jsme se zcela přirozeně ujali myšlenky vybudovat takovou politickou stranu, která bude tyto principy hlásat i obhajovat.

Společně jme založili a vypěstovali mohutnou pravicovou politickou stranu – ODS.

Přihlásili jsme se k politické zodpovědnosti za tuto zemi na úrovni vládní a parlamentní, v krajích i místních samosprávách.

Ne vždy jsme vítězili. Procházeli jsme společně léty bohatými i chudými.

Prohrávali jsme vždy, když jsme bojovali sami mezi sebou. Plně zaměstnáni těmito půtkami jsme přestali vidět naše skutečné soupeře. Kolik sil jsme poté museli věnovat bolestivému a dlouhému vstávání z popela!

Díky politické rozvaze a realismu jsme stále tady a jsme stále jedinou rozumnou pravicovou alternativou pro voliče v České republice.

Kde jsme

A přesto cítíme, že se nacházíme v neobyčejně komplikované situaci. Uvědomujeme si, že se nabízí hned několik variant, jak ji řešit.

Snad nám v orientaci pomohou odpovědi na dvě prosté otázky:

  • Říkáme, že se ODS politicky vyprázdnila. Souhlasím, ale pěstujeme na každém jednání místních sdružení vážnou politickou diskusi, která vede k formulaci a obhajobě našich názorů? Využíváme politickou diskusi k příležitosti nechat vyniknout politické talenty, kterým o názory a ideje skutečně jde? Chceme po našich politických zástupcích ideovou vybudovanost, nebo nám stačí „podíl z medvěda“?
  • Říkáme, že potřebujeme rychle změnit vedení ODS. Souhlasil bych, kdybych věděl, co bude následovat druhý den. Jde mi mnohem méně o jednotlivé členy vedení ODS, jako o celistvost a samotnou existenci naší politické strany. Z odpovědnosti nejen k letům minulým ale i budoucím.

Jdeme dál s hlavou vzhůru

Využijme, přátelé, oslavu dvaceti let svobody v naší zemi k povzbuzení našeho vlastního sebevědomí.

  1. Vždy jsme věřili v osobní svobodu jednotlivce a důvěřovali jeho vlastním schopnostem. Změnila se naše víra?
  2. Vždy jsme věřili v demokracii a svobodný trh. Změnilo se na téhle naší víře něco?
  3. Odmítali jsme socialismus a nestandardní (třetí) politické cesty. Změnilo se tady naše přesvědčení? Dokonce právě v této době, kdy k nám pronikají „měkké“ formy „vlídného“ socialismu z okolního světa, musí být naše odhodlání čelit omezování osobních svobod touto formou neotřesitelné.
  4. Věříme stále v to, že nejprve se má každý člověk postarat sám o sebe a okamžitě poté o potřebné v našem okolí? Ano, dokonce jsme jedinou politickou stranou, která svým programem nabízí všem, kteří o to stojí, aby se stali bohatšími.

Vidíte, jsme stále stejní a věříme ve stejné pravdy, na kterých jsme založili a budovali ODS.

Nemáme důvod ztrácet sebevědomí. Nechybí nám ideje, jenom se nám zdají tak samozřejmé, že na ně s lehkostí zapomínáme.

Probuďme v sobě zase chuť prát se a touhu vyhrávat.

Uvědomme si vážnost a nenahraditelnost politiky ODS pro zdravý vývoj České republiky! Dvacet let od pádu komunismu by nám mělo připomenout naši společnou odpovědnost k budoucnosti našich dětí a vnuků.

Nemáme důvod k malomyslnosti!

Hlavu vzhůru a jdeme dál!

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus