Je tomu již 30 let, kdy Rakušané v referendu těsnou většinou rozhodli o tom, že jejich - tehdy zbrusu nová jaderná elektrárna Zwentendorf - nebude uvedena do provozu.

5.11.1978 se Rakušané svobodně rozhodli opustit cestu získávání elektrické energie štěpením jádra a přiklonili se k jiným, podle nich čistším a bezpečnějším zdrojům energie.

Tehdejšího referenda se zúčastnilo 3 183 486 oprávněných voličů (z 5 083 779 možných). Pro spuštění jaderné elektrárny se vyslovilo 49,5 % z nich, proti bylo 50,5 % dotázaných. Rozdíl v absolutním počtu hlasů byl pouhých 30 068.

Otázka, zda první jadernou elektrárnu na rakouském území spustit, rozdělila Rakousko. Mýtus o tom, že Rakušané jsou všichni  posedlí odporem proti jaderné energetice tehdy neplatil.

Písemný dotaz na Evropskou komisi včetně odpovědi

Dne 9. března 2007 schválila Evropská rada akční plán, ve kterém se zavázala vytvořit do roku 2009 evropskou energetickou politiku. Tato obsahuje mimo jiné cíl snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 %. Strategie, kterou navrhla Evropská komise, ale zvýhodňuje staré členské státy, neboť za základní rok pro kalkulaci tohoto cíle stanovila rok 2005.

Písemný dotaz na Evropskou komisi včetně odpovědi

Systém obchodování s emisními povolenkami je nástrojem EU ke splnění závazků z Kjótského protokolu. Jejich rozšíření na odvětví letectví, jež na rozdíl od jiných odvětví nemá technologickou možnost na zmírnění emisí, může mít zásadní dopad na evropské letecké společnosti. Přijetí aktuálního návrhu Výboru pro životní prostředí EP znamená pro evropské letecké dopravce dodatečné náklady v průměru 15 miliard EUR ročně, které nakonec zaplatí spotřebitel.

Svět není rozdělen na zlé majitele a ubohé nájemníky.  Majitel vlastní nemovitost a o své vlastnictví je povinen řádně pečovat. Nájemník nemovitost nevlastní a tak si kupuje službu (střechu nad hlavou). Zájem majitele i nájemníka by měl být stejný: dohodnout se. Pokud k dohodě nedojde, musí existovat jiné rozhodnutí, které předejde politice "odpojování plynu a skřípění zubů". Z těchto důvodů považuji návrh za správný. Zákon musí chránit právo na soukromé vlastnictví.

Vysvětlení postoje při hlasování v Evropském parlamentu ke shora uvedené věci

Pane předsedající, rád bych shrnul důvody, proč jsem hlasoval proti usnesení. Za prvé, to, že budeme posilovat úlohu státu, není správnou cestou, jak najít východisko z tohoto finančního chaosu. Za druhé, větší regulace a vytvoření nového pan-evropského kontrolního orgánu bez vyjasnění kompetencí k vyřešení krize nepovede. Za třetí, vzhledem k odmítnutí při irském referendu nemůže Lisabonská smlouva vstoupit v platnost. Z tohoto důvodu by měla Evropská rada respektovat výsledek irského referenda. Za čtvrté, Evropská rada není ochotna ustoupit ze svých nereálných a extrémně nákladných cílů ohledně klimatických změn, což v konečném důsledku povede ke zhoršení životní úrovně obyčejných lidí.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus