Zneklidňující skutečností současného stylu života ve většině evropských států je soustavný pokles počtu narozených dětí. Naše populace stárne. Na vině je jednak bohatý a štědrý sociální systém, jednak přirozená touha mladých žen najít odpovídající zaměstnání a budovat kariéru. Každé opatření, které napomůže zaměstnavatelům a těmto ženám najít řešení výhodné pro obě strany, je správné. Tedy i daňové úlevy a zkrácené pracovní úvazky mohou napomoci skloubit mateřství s kariérou i zájmy zaměstnavatele.

Existenci předmanželských smluv považuji celkově za spornou. Je to asi praktický nástroj, jak řešit majetková traumata v rozvodových řízeních, ale je to především alibistická berlička, která ještě před uzavřením manželství nabízí partnerům luxus netrápit se hledáním "nudných" manželských kompromisů. Předmanželská smlouva zjednodušuje a zlehčuje rozvod. Svou podstatou tak už předem podrývá zodpovědnost k rodině. A ještě k tomu na internetu? Jsem proti.

Rakouská veřejnoprávní televize ORF odvysílala v hlavním vysílacím čase film s názvem „První den“.

Po ulicích rakouského městečka zmateně pobíhají lidé, všude hrozivě zní poplašné sirény, maminky s hrůzou ukrývají své děti, mezi domy se projíždějí hasičská a vojenská vozidla.

Film, který rakouská produkce nazvala dokumentárním, zobrazuje reakci rakouské strany na fiktivní jadernou havárii v české jaderné elektrárně.

Televizní obrazovky jsou každý den plné nejrůznějších katastrofických filmů, takže by se dalo předpokládat, že je rakouský televizní divák zařadí do stejné škatulky filmových braků. Jenomže tak jednoduché to v Rakousku není.

Česko-rakouské vztahy jsou dlouhodobě zatíženy rozdílným přístupem obou států k jaderné energetice.

Jediné, co má být zájmem státu, je mít vzdělané a pracovité občany. Stát by neměl zvýhodňovat jeden obor před druhým. I ve vzdělání by měl dbát o rovnost příležitostí. Za spravedlivé kritérium správnosti vybraného studia považuji uplatnění na trhu práce. Mladý člověk musí sám učinit rozhodnutí, zda je pro něho lepší být archeologem či stavařem, zda dát přednost maturitě nebo kvalitnímu výučnímu listu. Nadržovat několika vybraným studijním oborům považuji za chybu.

Vysvětlení postoje při hlasování v Evropském parlamentu ke shora uvedené věci

Mr President, let me explain why I voted against the report by Ms Pervenche Berès and Mr Werner Langen. There are at least three points I would like to stress.

The very first one is that the report calls for a higher and deeper coordination of economic and financial national policies. The second is that it will entail a highly coordinated fiscal policy that will need political unification, and the consequence of the political unification is the third reason why I voted against.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus