Stanovisko

Jediné, co má být zájmem státu, je mít vzdělané a pracovité občany. Stát by neměl zvýhodňovat jeden obor před druhým. I ve vzdělání by měl dbát o rovnost příležitostí. Za spravedlivé kritérium správnosti vybraného studia považuji uplatnění na trhu práce. Mladý člověk musí sám učinit rozhodnutí, zda je pro něho lepší být archeologem či stavařem, zda dát přednost maturitě nebo kvalitnímu výučnímu listu. Nadržovat několika vybraným studijním oborům považuji za chybu.

Rozhodnutí o povinném použití zimních pneumatik s náležitými parametry považuji za správné. Souhlasím ale s námitkou, že stanovená hranice 5°C je sporná a umím si představit, že asi bude jak ze strany neukázněných řidičů, tak ze strany části dopravní policie zneužívána. Ministerstvo dopravy mělo odvážněji nařídit povinnost používat zimní pneumatiky na celé území ČR bez výjimky a informovat o ní řidiče v dostatečném časovém předstihu. Ne na poslední chvíli a polovičatě.

Svět není rozdělen na zlé majitele a ubohé nájemníky.  Majitel vlastní nemovitost a o své vlastnictví je povinen řádně pečovat. Nájemník nemovitost nevlastní a tak si kupuje službu (střechu nad hlavou). Zájem majitele i nájemníka by měl být stejný: dohodnout se. Pokud k dohodě nedojde, musí existovat jiné rozhodnutí, které předejde politice "odpojování plynu a skřípění zubů". Z těchto důvodů považuji návrh za správný. Zákon musí chránit právo na soukromé vlastnictví.

Stát by neměl mít nástroje k tomu, aby motivoval občany k náhradě lacinějších zdrojů energie dražšími. Lidské jednání je vždy racionální a vždy je určováno hledáním maximálního výnosu za minimálních výdajů. Vzhledem k tomu, jak ceny energií stále porostou, lidé budou muset přirozeně hledat metody, jak energiemi šetřit. Čím vyšší budou ceny energií, tím vyšší bude naše motivace šetřit. Je to na každém z nás: my musíme pochopit, že ušetřit na spotřebované energii znamená ušetřit na její spotřebě. Stát v tom nehraje žádnou roli.

Ne, to považuji za nepřijatelné. Dokonce i v případech, kdy se jedná o vyšetřování podezření z teroristického spiknutí. Západní společnost byla vybudována na liberálních principech. Ty jsou po staletí zdrojem její prosperity a úspěchu. Pokud si necháme vnutit okolním světem jiná „pravidla hry“, popřeme vše, co Evropu a Ameriku učinilo svobodnými. Policie smí vniknout do bytu pouze se svolením soudce a musí se tam chovat tak, jak to vyžadují dané okolnosti. Podlehneme-li jinému výkladu, pak jsme s terorismem a zločinem prohráli.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus