Stanovisko

Politický komentář IVK č. 18 - k situaci na Ukrajině

1. Ukrajina je ve své dnešní podobě do značné míry umělým celkem, který se samostatným státem stal až v důsledku rozpadu SSSR před dvěma desetiletími.

2. Jsou v něm na jedné straně území na západě země, která nikdy součástí Ruského impéria nebyla (Zakarpatská oblast, Halič a další) a k Rusku byla připojena až po 2. světové válce, území poznamenaná bojem za ukrajinskou samostatnost (i na straně nacistů), a na straně druhé od 18. století čistě ruské oblasti (Krym, Oděsa, východ země), pro něž samostatnost Ukrajiny znamenala vytržení ze svého původního národního celku.

29. ledna 2014, Žďár nad Sázavou 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přátelé,

 

je zbytečné připomínat, že rok 2014 je pro Českou republiku - zem, ve které žijeme a vychováváme své děti, rokem významným. A říkám-li, že je to rok významný pro Českou republiku, jedním dechem tak dodávám, že i pro ODS.

 

To není povrchní či lehkovážné spojení.

 

Byla to pouze ODS, která v minulých desetiletích spojovala význam svého vzniku, existence a  obsahu práce s vůlí po prosperitě a úspěšností České republiky. Mějme to, prosím, stále na paměti!

 

Stanovisko k Vánočnímu poselství prezidenta republiky Miloše Zemana

 

Na rozdíl od svých předchůdců v prezidentském úřadu, současný prezident ČR Miloš Zeman se rozhodnul opustit tradici prezidentských vystoupení na Nový rok a před občany země vystoupil 26. prosince 2013 s tzv. „Vánočním poselstvím“.

 

Poslanecký den poslance EP Ivo Strejčka

Žďár nad Sázavou

čtvrtek 19.12.2013

 

Ve čtvrtek  19. prosince 2013  poslanec Evropského parlamentu Ivo Strejček absolvoval celodenní program v domovském  Žďáru nad Sázavou.   

 

Program zahajoval dopoledne v 9.00 hodin návštěvou VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Byl přijat panem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou a panem statutárním zástupcem ředitele Ing. Jiřím Moučkou.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus