Projev

Vážené členky ODS, vážení členové ODS,

přátelé,

17. listopadu 2009 si připomínáme cenné výročí dvaceti let od pádu komunismu v Československu.

Je to vhodná příležitost pro mnohé z nás vzpomenout nejen na okamžiky těch dní, ale také na všechny ty, kteří s námi v těch dnech, týdnech a následujících letech pracovali pro svobodnou, sebevědomou a úspěšnou Českou republiku.

Mám radost, když vidím, s jakou vervou a odhodláním jste se – jako nositelé víry v poselství listopadové revoluce – ujali organizování nejrůznějších vzpomínkových oslav.

Děkuji vám za to.

Využijme, prosím, této příležitosti k zastavení nad námi samotnými. Poohlédněme se na ta léta, která jsme osobně, lidsky i politicky společně prošli a zkusme se zamyslet, jak dál.

Dvacet let

Teze k nominačnímu projevu,  volba předsedy RS ODS Vysočina, Jihlava, 14. listopadu 2009.

Pane předsedo,

dlouho jsem přemýšlel o názvu svého dnešního vystoupení. Vy jste mi trochu pomohl. Kromě toho, že jsem své vystoupení nazval „jsem staromódní“, s chutí připojuji i vaše „jsem zvláštní“.

Svoje nominační vystoupení jsem rozdělil do čtyř částí:

  1. Co čeká nově zvolenou radu regionálního sdružení ODS Vysočina v příštích 2 letech svého volebního období
  2. Jaké jsou podstatné úkoly vedení regionu Vysočina
  3. Často kladené dotazy a odpovědi na ně
  4. Závěrečné poselství
  1. Úkoly pro RS ODS Vysočina v letech 2009 – 2011

Vysvětlení postoje při hlasování v Evropském parlamentu ke shora uvedené věci

Vážená paní předsedající, dovolte mi vysvětlit, proč jsem hlasoval proti zprávě pana Florenze o změně klimatu.

Politiky týkající se změny klimatu jsou z velké části založeny na poplašných teoriích. Důkaz pro změnu klimatu je kontroverzní. Hypotézy, které z této změny viní člověka, jsou také, mírně řečeno, diskutabilní. Zobrazují člověka jako stvoření, které jen škodí životnímu prostředí a nijak mu neprospívá. Tento názor nesdílím.

Obsah zprávy je přímým důsledkem trvající módní ekologické ideologie, která tvrdí, že na první místo musíme klást přírodu a planetu, že se nemůžeme zajímat o lidi, jejich potřeby a zájmy.

Vystoupení v rozpravě na zasedání Evropského parlamentu ke shora uvedené věci

Pane předsedající, poslouchal jsem tuto rozpravu velmi pozorně a nehodlám přednést nic nového. Chtěl bych jen zdůraznit pár postřehů, které by podle mě měly být v celé rozpravě zdůrazněny.

Odkazuji na slova pana Vondry o tom, že bychom měli dbát na spravedlivou soutěž a vyhnout se deformacím trhu, a na poznámku pana komisaře, že bychom měli být spravedliví a nevzbuzovat falešné naděje. Především vám, pane komisaři, děkuji za vaše slova o tom, že bychom měli našim výrobcům automobilů umožnit větši flexibilitu formou nižší míry regulací, právních předpisů a přehnané byrokracie.

Vysvětlení postoje při hlasování v Evropském parlamentu ke shora uvedené věci

Pane předsedající, děkuji vám za trpělivost a shovívavost. Rád bych se chopil příležitosti a vysvětlil, proč jsem hlasoval proti Zeleným a jejich pozměňovacímu návrhu. Nechci hlasovat proti českému předsednictví.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus