Projev

Vážený pane předsedající, pane komisaři,

dnes projednáváme balík návrhů, které mají významně zlepšit správní spolupráci v oblasti daní.

Daňové podvody jsou nepochybně velkým problémem, který omezuje příjmy veřejných rozpočtů.

Jaké jsou však příčiny daňových úniků a jaké jsou motivace těch, kteří se k daňovým podvodům uchylují:?

Vážené členky ODS, vážení členové ODS,

přátelé,

17. listopadu 2009 si připomínáme cenné výročí dvaceti let od pádu komunismu v Československu.

Je to vhodná příležitost pro mnohé z nás vzpomenout nejen na okamžiky těch dní, ale také na všechny ty, kteří s námi v těch dnech, týdnech a následujících letech pracovali pro svobodnou, sebevědomou a úspěšnou Českou republiku.

Mám radost, když vidím, s jakou vervou a odhodláním jste se – jako nositelé víry v poselství listopadové revoluce – ujali organizování nejrůznějších vzpomínkových oslav.

Děkuji vám za to.

Využijme, prosím, této příležitosti k zastavení nad námi samotnými. Poohlédněme se na ta léta, která jsme osobně, lidsky i politicky společně prošli a zkusme se zamyslet, jak dál.

Dvacet let

Teze k nominačnímu projevu,  volba předsedy RS ODS Vysočina, Jihlava, 14. listopadu 2009.

Pane předsedo,

dlouho jsem přemýšlel o názvu svého dnešního vystoupení. Vy jste mi trochu pomohl. Kromě toho, že jsem své vystoupení nazval „jsem staromódní“, s chutí připojuji i vaše „jsem zvláštní“.

Svoje nominační vystoupení jsem rozdělil do čtyř částí:

  1. Co čeká nově zvolenou radu regionálního sdružení ODS Vysočina v příštích 2 letech svého volebního období
  2. Jaké jsou podstatné úkoly vedení regionu Vysočina
  3. Často kladené dotazy a odpovědi na ně
  4. Závěrečné poselství
  1. Úkoly pro RS ODS Vysočina v letech 2009 – 2011

Vysvětlení postoje při hlasování v Evropském parlamentu ke shora uvedené věci

Vážená paní předsedající, dovolte mi vysvětlit, proč jsem hlasoval proti zprávě pana Florenze o změně klimatu.

Politiky týkající se změny klimatu jsou z velké části založeny na poplašných teoriích. Důkaz pro změnu klimatu je kontroverzní. Hypotézy, které z této změny viní člověka, jsou také, mírně řečeno, diskutabilní. Zobrazují člověka jako stvoření, které jen škodí životnímu prostředí a nijak mu neprospívá. Tento názor nesdílím.

Obsah zprávy je přímým důsledkem trvající módní ekologické ideologie, která tvrdí, že na první místo musíme klást přírodu a planetu, že se nemůžeme zajímat o lidi, jejich potřeby a zájmy.

Vystoupení v rozpravě na zasedání Evropského parlamentu ke shora uvedené věci

Pane předsedající, poslouchal jsem tuto rozpravu velmi pozorně a nehodlám přednést nic nového. Chtěl bych jen zdůraznit pár postřehů, které by podle mě měly být v celé rozpravě zdůrazněny.

Odkazuji na slova pana Vondry o tom, že bychom měli dbát na spravedlivou soutěž a vyhnout se deformacím trhu, a na poznámku pana komisaře, že bychom měli být spravedliví a nevzbuzovat falešné naděje. Především vám, pane komisaři, děkuji za vaše slova o tom, že bychom měli našim výrobcům automobilů umožnit větši flexibilitu formou nižší míry regulací, právních předpisů a přehnané byrokracie.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus