Projev

Vážení účastníci demonstrace proti sociálnímu inženýrství, které se tendenčně jmenuje vlídně a nekonfliktně „boj proti diskriminaci“

Ano, jsme lidé, kteří se domnívají, že každý člověk je nadán svými individuálními vlastnostmi a schopnostmi, které jsou neopakovatelné a unikátní.

Jsme lidé, kteří hluboce věří v právo každého jedince svobodně hledat vlastní štěstí bez ohledu na rasový či sociální původ.

Jsme lidé, kteří věří v takové uspořádání společnosti, které každému svému členovi umožní najít svobodně a na základě vlastní volby své místo v životě.

Otázka na Evropskou komisi k písemnému zodpovězení

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

je správné, že se dnes na jednání Evropského parlamentu dostává vážné téma: hospodářská a finanční krize.

Na straně jedné jsou zde v Evropském parlamentu zastánci silné centrální vlády, na straně druhé - a já zde reprezentuji frakci Evropských konzervativců, kteří k této druhé straně patří - se domníváme, že centrální vlády nevytvářejí žádné pracovní příležitosti.

Ty vytvářejí firmy a podnikání.

Proto se na vás, pane předsedo Evropské komise obracím se třemi otázkami:

Interpelace vznesená na předsedu Evropského parlamentu v rámci tzv. jednominutových interpelací (one-minute-speech)

Vážený pane předsedo,

v minulém týdnu přinesla významná česká média informace o tom, že německá dopravní policie výrazně zpřísnila kontroly českých řidičů na německé straně hranice.

Kontroly jsou podle informací častější a podstatně důkladnější.

Situace je podle svědků o to horší, že někteří musí při kontrolách dokonce odevzdávat moč a to v podmínkách hraničících s urážkou lidské důstojnosti.

Nejde tedy o běžné silniční kontroly spojené s kontrolou cestovních dokladů či dokladů vztahujících se k technickému stavu vozidla či původu vozidla.

Otázka na Evropskou komisi k písemnému zodpovězení

Dne 21. 12. 2007 vstoupila Česká republika do tzv. schengenského prostoru, jehož základním principem je volný pohyb „bez hranic“ pro občany všech členských států do tohoto prostoru zahrnutých.

Dne 6.5.2008 jsem interpeloval Vašeho předchůdce, jak je možné, že německá strana přistoupila k bezprecedentním kontrolám českých a polských občanů na německé straně „bývalých“ hraničních přechodů. Tyto kontroly nápadně připomínaly již zakázané omezování volného pohybu osob přes hranice.

Vážený pane předsedající, pane komisaři,

dnes projednáváme balík návrhů, které mají významně zlepšit správní spolupráci v oblasti daní.

Daňové podvody jsou nepochybně velkým problémem, který omezuje příjmy veřejných rozpočtů.

Jaké jsou však příčiny daňových úniků a jaké jsou motivace těch, kteří se k daňovým podvodům uchylují:?

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus