Projev

Projev byl přednesen na debatě Ludwig von Mises Institute dne 22.6.2010 v Bruselu.

Madame president, ladies and gentlemen, distinguished guests,

let me thank you for your invitation to a debate on the enlargement of the Eurozone. The title "Is an enargement of the Eurozone still desirable and possible" attracted me and made me formulate a few quite provocative remarks.

Having said that, I suppose the problem of the European common currency is an enormously interesting and important issue which will undoubtfully influence economic prosperity and social stability on the whole European continent.

I have decided to divide my speech into three parts.

First, I want to explain why the entrance into the Eurozone by the Czech Republic is not a hot issue in the domestic political agenda.

Dámy a pánové,

volby do poslanecké sněmovny PČR, které proběhly v ČR 28. - 29.května přinesly řadu překvapení a některá významná poučení ze vzkazů od našich voličů:

1. Poslední výstraha pro ODS

a) tak dlouho jsme se po Zielencovsku rozkračovali a pořádali hon na tzv. středového voliče, až jsme zapomněli na vlastní ideovou duši a svého tradičního konzervativního voliče opustili

b) zejména mezi své členy a voliče vnesli zmatek: nechali jsme odejít jednoho ze zakladatelů ODS Václava Klause a prostřednictvím svého špičkového vedení hledali každou další možnost, jak ODS od Václava Klause vzdalovat, kritizovat vše, co bylo s jeho jménem nějak spojené

c) rezignovali jsme na pěstování kultivované vnitrostranické ideové konkurence. Konkurence je vždy zdravá a všude tam, kde mizí, otevírá se prostor pro vznik monopolu.

Vážení účastníci demonstrace proti sociálnímu inženýrství, které se tendenčně jmenuje vlídně a nekonfliktně „boj proti diskriminaci“

Ano, jsme lidé, kteří se domnívají, že každý člověk je nadán svými individuálními vlastnostmi a schopnostmi, které jsou neopakovatelné a unikátní.

Jsme lidé, kteří hluboce věří v právo každého jedince svobodně hledat vlastní štěstí bez ohledu na rasový či sociální původ.

Jsme lidé, kteří věří v takové uspořádání společnosti, které každému svému členovi umožní najít svobodně a na základě vlastní volby své místo v životě.

Otázka na Evropskou komisi k písemnému zodpovězení

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

je správné, že se dnes na jednání Evropského parlamentu dostává vážné téma: hospodářská a finanční krize.

Na straně jedné jsou zde v Evropském parlamentu zastánci silné centrální vlády, na straně druhé - a já zde reprezentuji frakci Evropských konzervativců, kteří k této druhé straně patří - se domníváme, že centrální vlády nevytvářejí žádné pracovní příležitosti.

Ty vytvářejí firmy a podnikání.

Proto se na vás, pane předsedo Evropské komise obracím se třemi otázkami:

Interpelace vznesená na předsedu Evropského parlamentu v rámci tzv. jednominutových interpelací (one-minute-speech)

Vážený pane předsedo,

v minulém týdnu přinesla významná česká média informace o tom, že německá dopravní policie výrazně zpřísnila kontroly českých řidičů na německé straně hranice.

Kontroly jsou podle informací častější a podstatně důkladnější.

Situace je podle svědků o to horší, že někteří musí při kontrolách dokonce odevzdávat moč a to v podmínkách hraničících s urážkou lidské důstojnosti.

Nejde tedy o běžné silniční kontroly spojené s kontrolou cestovních dokladů či dokladů vztahujících se k technickému stavu vozidla či původu vozidla.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus