Projev

Daňové úniky, obcházení daňových povinností, boj proti daňovým rájům (zpráva Mojce Kleva Kekuš,Slovinsko, sociální demokrat)

 

Již několik let trvající ekonomická stagnace ve velké většině členských států EU přináší, kromě jiného, také významné výpadky finančních prostředků na příjmové straně státních rozpočtů.

Skupina ECR proto podporuje takové návrhy, které namísto zvyšování mezních sazeb současných daní či dokonce vymýšlení a zavádění zcela nových daní, hledají finanční příjmy v protiprávním jednání daňových poplatníků. 

Přesto hned na začátku zdůrazňuji, že považujeme daňovou konkurenci za proces ekonomicky zdravý, za proces, který má pozitivní prorůstové důsledky, který limituje vládní výdaje a vybízí podnikání k pohybu, což je pro ekonomický růst podstatné.

Evropa a my

projev pro Zastupitelstvo Kraje Vysočina, 14.května 2013 

Vážený pane hejtmane,

Vážené členky a členové rady Kraje Vysočina,

Vážené členky a členové zastupitelstva Kraje Vysočina,

 

dovolte mi nejprve, abych každému z vás poblahopřál k zisku cenného mandátu

vzešlého z voleb do krajských samospráv na podzim loňského roku.

 

Získali jste možnost ovlivňovat věci veřejné v rovné, přímé a tajné volbě. Získali jste mandát od svých voličů, jste jim blízko a jste jimi kontrolovatelní. Čím blíže svým voličům je politický mandát vykonáván, tím větší nároky vznikají na srozumitelnost i praktičnost prováděné politiky.

 

To je zavazující, ale pro výkon smysluplné demokratické politiky jedině možné.

 

Vystoupení na plenárním zasedání EP, Štrasburk, 11.12. 2012

Téma: Posílená spolupráce zemí EU při zavedení daně z finančních transakcí

Délka vystoupení: 2 minuty

 

Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové,

Respektujeme svobodnou vůli 11 členských států EU daň z finančních transakcí zavést, trváme ovšem na tom, že i tyto státy budou respektovat naši svobodnou vůli nové daně na naše občany neuvalovat, nezatěžovat firmy v ekonomických problémech dalším finančním odvodem.

Obhájci daně z finančních transakcí tvrdí, že za současné ekonomické potíže mohou banky a finanční instituce.

Vystoupení na plenárním zasedání Evropského parlamentu

20.listopadu 2012

Téma: „Směrem ke skutečné měnové a politické unii“

Zpráva Marianne Thyssen

Přidělený řečnický čas: 2 minuty

 

Dámy a pánové, dobrý den,

 

V dnešní debatě nemá smysl zabývat se detaily, ale je třeba kriticky posoudit a analyzovat z hlediska politického celý koncept tzv. bankovní unie.

 

K tomuto vážnému témata učiním čtyři poznámky:

 

1. Vytvoření bankovní unie není ekonomickým řešením hospodářských obtíží Evropské unie

Vážené delegátky,

vážení delegáti,

 

volby krajské a senátní jsme dramaticky a zásadně prohráli. Je jistě na místě dlouhodoběji analyzovat příčiny porážky, ale lhali bychom sami sobě, kdybychom si nepřiznali, že nás lidé překvapivě otevřeně varovali, že svoji hrozbu nepodpořit nás svým hlasem, myslí tentokrát vážně.

 

Jejich motivace a vzkaz, proč už nás nepodporovali, byly jasné: nerozumíme tomu, co děláte, nerozumíme tomu, jak to obhajujete, nerozumíme mnohým z vás, jak to říkáte a jak vůbec vystupujete.

 

A není se čemu divit. Jak nám mají voliči rozumět, když sami rozumíme obtížně?

Jak můžeme působit přesvědčivě, když sami přesvědčeni nejsme.

 

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus