Projev

Projev na semináři Institutu pro studium ekonomiky a politiky

„25 let od Listopadu 1989: a co dál?“

Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta

11. prosince 2014

 Vážené dámy, vážení pánové,

když jsme přemýšleli o tom, jak uchopit obrovské téma výročí 25 let od listopadových událostí, chtěli jsme se pokusit jít o kousek dál, než pouze k popisu jednak detailního vývoje po 17. Listopadu, jednak oněch 25 let – z našeho pohledu úspěšného – vývoje České republiky.

 Položili jsme si v diskusi otázku: co dál?

Banking Union: the Way Towards a New European Political Settlement

Speech delivered to the Conference on

„Monetary and Financial Stability in Europe“

organized by

International Institute of Social and Economic Sciences, Washington

Faculty of Economics, University of Economics, Prague

September 2nd, 2013, Prague

 

Ladies and gentlemen, distinguished guests,

 

first of all let me thank you for the invitation to your conference. I appreciate it. You have chosen for your annual conference challenging topics that focus on monetary and financial stability in Europe. 

 

Vážení přátelé,

 

dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání na vaši akci, ve které hodláte klidným způsobem vyjádřit váš silný hodnotový postoj.

Nemohu tu dnes, bohužel, s vámi být, neboť jsem na předem slíbené akci v rakouském Salzburgu. Velmi vás zdravím a věřte mi, že jsem na dálku velmi intenzivně s vámi.

Považuji za symbolické, že svůj protest proti pochodu homosexuálů Prahou pod názvem „Prague Pride 2013“ začínáte před budovou velvyslanectví Francouzské republiky v Praze.

Máme totiž společně před očima televizní záběry náměstí a ulic francouzských metropolí, ve kterých davy občanů demonstrovaly proti spornému – a pro mě osobně nepřijatelnému - úmyslu francouzské socialistické vlády uzákonit nároky homosexuálních partnerů adoptovat děti.

Vážení hosté,

dámy a pánové,

přátelé,

 

dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání do Lysé nad Labem a zejména zdůraznil, že považuji za výjimečnou příležitost zamyslet se spolu s vámi nad odkazem, přínosem a významem Mistra Jana Husa pro naši současnost.

 

Chtě nechtě musím přiznat, že takové příležitosti na takové téma se mi veřejně dostává poprvé. A protože tomu tak je, měl bych se nejprve veřejně sám zamyslet nad tím, co pro mě osobně Mistr Jan Hus znamená.

 

Projednávání vzniku Jednotného mechnismu dohledu a změny pravomocí Evropské bankovní autority (Thyssen, Giegold)

Dnešní debata se sice zabývá vytvořením Jednotného mechanismu dohledu a s tím spojené úpravy pravomocí Evropské bankovní autority, je však nezbytné ji vsadit i do celkového kontextu.

  1. Jaké jsou důvody vzniku projektu „bankovní unie“?
  2. Jak má vypadat celá architektura tohoto návrhu?
  3. Jaké jsou možné přínosy a ztráty z ustavení takové unie plynoucí?
  4. Jde o proces, který si voliči přejí a o jehož důsledcích jsou informováni? Má proces vzniku plnou demokratickou legitimitu?

Projekt bankovní unie představuje zárodečnou fázi vzniku fiskální unie. 

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus