Článek

Výsledky pařížského klimatického summitu přinesly potvrzení faktu, že hlavní tvůrci a hybatelé světové politiky se i nadále, namísto řešení vážných a zásadních problémů současného světa, raději oddávají únikům z reality a bojují se Sluncem. Odpovídal tomu jak formální průběh summitu, jenž si záměrně liboval v pompézním aranžmá navozujícím „planetární rozměr problému“, tak obsahová vystoupení světových státníků, kteří tzv. „klimatické změny způsobené člověkem“ nadřazovali problémům dneška a vyzývali k návratům do dob „před průmyslovou revoluci“. Tuto atmosféru obdivně vyjádřil jeden z přítomných komentátorů hodnocením, že „tou nejoptimističtější zprávou ze summitu je potvrzení faktu, jak mnoho se politikové zajímají o to, jaký tu bude svět za 100 let“.

4. ledna 2016 uveřejnil europoslanec Pavel Svoboda v Lidových novinách text s názvem „Klaus a Robejšek nám záměrně lžou“, jehož obsah nelze přejít pouhým mávnutím ruky.

Není nutné polemizovat s každou větou. Považuji za zásadní polemizovat s celkovým myšlenkovým rámcem autorova textu.

Fakt, že se národní státy vždy snažily uchránit vlastní pravomoci a rozhodovat o podmínkách, za kterých umožní běžencům vstup do svých zemí, považuje europoslanec Svoboda za hlavní příčinu migrační krize. Z toho vyvozuje, že za vše, co dnes souvisí s migrační invazí do Evropy, nemůže EU, ale národní státy, které tím prokázaly svoji dysfunkci a mělo by se uvažovat o jejich zrušení.

Kniha roku 2015

„František Palacký, život, dílo, mýtus“ (Vyšehrad, 2009).

Kniha umožňuje studovat myšlenky a činy Palackého - politika, nadaného výjimečnou imaginací a předvídavostí. Nabízí inspiraci při sledování, s jakou pokorou a důsledností převzal dominantní společenskou roli v procesu dotvářejícím Čechy ve svébytný a sebevědomý politický národ a přehledným způsobem seznamuje s fascinujícím vědeckým dílem Palackého, jeho přínosem české historické vědě a jeho výkladem českých dějin. Umožňuje sledovat, jak zásadně ze svých politických i vědeckých pozic přispěl Palacký k utváření a posilování národního sebevědomí a jak svým dílem ovlivnil uvažování následujících generací.

Polsko po volbách mezi Východem a Západem

V říjnu proběhly v sousedním Polsku řádné parlamentní volby, jejichž přesvědčivým vítězem se stala tamní pravicová strana Právo a spravedlnost.

To, že v Polsku zvítězila pravice, není překvapením. Její dominanci volební odhady dlouhodobě předpovídaly. Překvapením, kromě vymazání „tradiční“ polské levice, ale je, jak  přesvědčivě a s jakou převahou pravice porazila osm let vládnoucí Občanskou platformu. Přestože byla její politika vyzdvihována Bruselem jako příklad vzorového překonávání finanční a hospodářské krize, Poláci hlasováním prokázali, že posuzují kondici své země v širším kontextu a že ji vnímají jako nedostatečnou.

 Imigrace jako jeden z projevů krize Evropské unie[1]

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání na konferenci „Evropa, imigrace a islám“.

Vaše konference se koná v době, kdy se zdá, že hlavní politické proudy (nejen v naší zemi) trestuhodně ignorují a podceňují oprávněné obavy občanské veřejnosti souvisejících s masovým přílivem islámských běženců do Evropy.

Považuji tento fakt za jeden z důsledků dlouhodobého procesu, který probíhá uvnitř západoevropském prostoru.

Tento proces se obsahově i formálně odklání od tradičního výkonu evropské liberální demokracie prostřednictvím demokratických postupů a oslabuje -  k výkonu demokracie po staletí utvářené a nezbytné - demokratické instituce.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus