Článek

 Imigrace jako jeden z projevů krize Evropské unie[1]

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání na konferenci „Evropa, imigrace a islám“.

Vaše konference se koná v době, kdy se zdá, že hlavní politické proudy (nejen v naší zemi) trestuhodně ignorují a podceňují oprávněné obavy občanské veřejnosti souvisejících s masovým přílivem islámských běženců do Evropy.

Považuji tento fakt za jeden z důsledků dlouhodobého procesu, který probíhá uvnitř západoevropském prostoru.

Tento proces se obsahově i formálně odklání od tradičního výkonu evropské liberální demokracie prostřednictvím demokratických postupů a oslabuje -  k výkonu demokracie po staletí utvářené a nezbytné - demokratické instituce.

Co říká aféra Volkswagen o západní environmentální politice? 

S přibývajícím časem se ukazuje, že problémy s emisemi nemá jen část motorů koncernu Volkswagen, ale rozdíl v „laboratorních“ a reálných emisích postihuje dieselové motory plošně napříč celým odvětvím. Znamená to tedy, že jde o problém systémový. Tudíž lze pouze těžko svádět vinu na jednotlivce či tým konstruktérů a manažerů jedné automobilky.

Problém totiž není tolik technologický, dokonce ani ekonomický, ale zejména v kontextu bujícího environmentálního státu - politický.

Z toho vyvozuji několik závěrů.

Kniha „Fenomén Knížák“

 Profesor Milan Knížák letos na jaře oslavil své 75. narozeniny a Institut Václava Klause uspořádal k jeho kulatému výročí v prostorách Institutu na Hanspaulce společenské setkání s názvem „Fenomén Knížák“. Kromě této akce Institut Milanu Knížákovi sestavil a věnoval knihu se stejným názvem - „Fenomén Knížák“. Křest knihy proběhnul 22. září 2015 v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí.

Smyslem této knihy nebylo, a ani nemohlo být, mapovat, popisovat či dokonce hodnotit Milana Knížáka jako všestranného umělce. Nikdo z nás nejsme kunsthistoriky a necítíme se nijak oprávněni posuzovat Milana Knížáka jako výtvarníka a umělce. I přesto, že o jeho výjimečném přínosu českému umění nemůže být sporu.

Výroční cena IVK 2015 udělena Milanu Knížákovi

 Výroční cena Institutu Václava Klause pro rok 2015 byla rozhodnutím správní rady Institutu udělena profesoru Milanu Knížákovi. Rozhodnutí bylo jednomyslné.

Výroční cena IVK je na základě statutu této instituce udělována těm osobnostem, které svým dílem, postoji a názory obhajují svobodu, volný trh a konzervativní společenské hodnoty. Návrhy na možná ocenění může podávat jakýkoliv jednotlivec a každý podaný návrh je správní radou IVK posouzen.

Navázání diplomatických vztahů USA - Kuba: dodržují Spojené státy donedávna svatou havlovskou politiku lidských práv?

To, že dochází k napravování vztahů mezi USA a Kubou, tedy nastavování normálnější atmosféry mezi Západem a touto zemí, je dobrá zpráva. Mizí tak další pomník Studené války. A překvapivá snadnost i lehkost, s jakou k tomu dochází, by části politických elit v České republice mohly nabídnout příležitost k cennému poučení.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus