Článek

Kdosi z předních českých politiků bagatelizoval podporu ODS Václavem Havlem slovy, že ji není nutno přeceňovat, protože Havel je již „starý člověk“, který nemá sílu zasahovat do politiky a pouze ji glosuje.

Není většího omylu! Vůbec nejde o Václava Havla – člověka. Jde o soubor idejí jím ztělesňovaných a jím prakticky uskutečňovaných.

Václav Havel byl ikonou bezprostředního polistopadového vývoje a byl zpočátku logicky uznáván jako ideový vůdce široké platformy OF. Jeho zásluhou se tvorba politických rozhodnutí stala výsadním právem několika špičkových představitelů ze Špalíčku, kteří nikdy vážně nestáli o jakýkoli názor příznivců OF a jejichž názory vlastně ani členové OF neznali.

Mezinárodní srovnání TIMSS (Trends in Mathematics and Science Studies) prováděné současně v 59 zemích prokázalo, že znalosti žáků základních škol se za posledních 12 let výrazně zhoršily jak v matematice tak v ostatních přírodních vědách.

Asi ani nepřekvapí, že ti, kteří mají žáky ke kvalitním znalostem přivést – učitelé – jsou podle tohoto srovnání ve svém povolání nespokojeni. Vadí jim prý vysoké nároky na jejich práci, nízké platy a ztráta společenské prestiže.

Školství vždy na okraji politického zájmu

Kořeny tohoto stavu navrhuji hledat ve způsobech vedení politiky za posledních dvacet let.

Sledoval jsem přímý přenos z české poslanecké sněmovny v klidném prostředí své štrasburské kanceláře v Evropském parlamentu. Výsledek byl smutný. O to smutnější, že je to národní ostuda a hanba na dlouhá léta.

Kdo má černého Petra

Kdo tedy může za to, že se ČR během pár „parlamentních“ minut v očích všech zahraničních pozorovatelů propadla do nejistého, nestabilního, rizikového, problematického a nesrozumitelného politického prostoru?

Celých dvacet let po revoluci 1989 jsme se snažili vymanit z tradičního západního stereotypního uvažování, které nás řadilo kamsi mezi Turkmenistán a Absurdistán. Dařilo se nám to.

Někdy od listopadu loňského roku se začalo mluvit o zavedení tzv. datových schránek. A před pár týdny demonstrativně roztrhal velkou obálku s modrým pruhem ministr vnitra Langer. Oznámil revoluci v doručování veřejné pošty.

„Po třech letech stojí česká veřejná správa před největší změnou za posledních 200 let, přichází revoluce v komunikaci veřejné správy s občany….Věřím, že stejně, jako se staly minulostí telegramy, bez kterých jsme si kdysi nedokázali život vůbec představit, opustí v dohledné době českou část planety Země i obálky s pruhem,“ prohlásil Langer.

Datové schránky budou povinně zavedeny od 1.7. 2009 ve všech orgánech státní správy a ve všech firmách, které podnikají jako právnické osoby. Fyzické osoby si je budou moci zřídit na vlastní žádost nepovinně.

Stránky

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus