S radostí jsem před několika měsíci přijal záštitu nad Výroční výstavou drobného domácího zvířectva v Bohdalově.

Bohdalov je městečko v krásném koutu Vysočiny obklopené malebnými rybníky a mohlo by se zdát, že zdejší chovatelské výstavy mají pouze omezený regionální význam, přesto opak je pravdou.

Tradiční výstavy domácího zvířectva mají v Bohdalově letitou tradici (zdejší základní organizace svazu chovatelů domácího zvířectva právě letos slaví 60 let od svého založení!).

Bohdalovská chovatelská výstava každoročně přiláká tisíce návštěvníků z celé ČR a je po Národní chovatelské výstavě druhou největší akcí svého druhu v ČR!

V Bohdalově, a to je velmi cenné, umějí výborně pracovat s mládeží, což je v konkurenci počítačů a rozmanité mediální zábavy neocenitelné.

Po důkladné prohlídce celé výstavy spojené s podrobným výkladem, jsem ocenil vítěze soutěží a odměnil družstvo mládeže.

Chovatelé drobného domácího zvířectva jsou přesně těmi, kteří každodenně kultivují prostředí pro život, vážím si jejich úcty a vztahu k půdě. Oni jsou těmi autentickými ochránci přírody, kterým jde opravdově o kvalitu prostředí kolem nás.

Foto:: 

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus