Před pár okamžiky v Evropském parlamentu skončilo představování priorit řeckého předsednictví Evropské radě. Premiér Řecka Samaras, aby uklidnil každou politickou sílu v Evropském parlamentu, vystoupil se všeobjímajícím programem (v Čechách známým jako onen pověstný dort pejska a kočičky). Jeho slova (jak jinak) přivítal předseda Evropské komise Barroso a kromě hlavních spíkrů svých frakcí Callanana (Evropští konzervativci) a Farage (UKIP) jej pochválili také ostatní předsedové (Daul - lidovci, Swoboda - socialisté, Harms - zelení i Verhofstadt - liberálové).

Pro informaci návštěvníků mého webu připojuji poznámky, které jsem si v průběhu vystoupení Samarase a Barrosa udělal sám pro sebe. Jsou zapsány tak, jak se mi je v rychlosti podařilo zachytit. Mohou se v dílčích slovech lišit, ne však v základním poselství, které ve svých myšlenkách vystupující přinesli.

Program řeckého předsednictví

(Štrasburk, plenární zasedání, 15.1. 2014)

Samaras (řecký premiér)

 • Řecko stojí o rovnováhu mezi parlamentem, Radou a komisí
 • Parlament musí být posílen, je úkolem parlamentu, aby zájem evropských občanů se stal středem jeho snažení
 • „Evropa pracovala na slabých místech a ukázalo se, že to, co bylo zahájeno, musíme rozvést dále. Krize je překonána.“
 • Volby do EP musí být milníkem k tomu, aby lidé šli k volbám s vědomím, že krize je překonána
 • Řecko trpělo na základě strukturálních chyb společné měny
 • V Řecku došlo k radikální přestavbě a nyní je země v období rekonstrukce
 • Řecko ze všech sil pracovalo a společně s vámi jsme překonali obtíže
 • Lid Řecka přinesl velké oběti, ale občané stojí se vztyčenou hlavou: deficit se snížil o 13%, HDP se snížilo o 25% (největší snížení HDP od 30.let 20.století), průměrný Řek přišel o 38% životního standardu, nezaměstnanost mezi mladými je 60%
 • Řecko muselo prosadit nejobtížnější reformy a stojíme na 1.místě v zavádění reforem (dle OECD)
 • Nahospodařili jsme přebytek ve veřejných financích
 • Očekáváme, že recese ustoupí hospodářskému růstu
 • Konstatuji, že Řecko je sociálně stabilizované
 • Řecko má největší strukturální přebytek v rámci EU
 • Díky EP a EK mohlo Řecko splatit své dluhy (???)
 • Nejde pouze o prosazování reforem, je třeba utvářet budoucnost
 • Před rokem stálo Řecko před krachem, mnozí tvrdili, že dojde k rozpadu měnové unie či dokonce EU. Ukázalo se, že to byly lži. Řecko je symbolem toho, že Evropa dosahuje pokroku, pracuje a funguje

Témata řeckého předsednictví

 • Růst a zaměstnanost
 • Země bez hospodářského růstu si neporadí s nezaměstnaností. Všechny země musí dohromady překonat stagnaci
 • Je třeba najít rovnováhu mezi finanční stabilitou a růstem
 • Nezbytná je rozpočtová disciplína
 • Konkurenceschopnost není nepřítelem sociální spravedlnosti
 • Musíme prosazovat Strategii 2020, ale třeba se na ni ještě „podívat“
 • Musíme pracovat s novým finančním rámcem, financovat reálné hospodářství, zejména malé a střední podnikání potřebuje peníze
 • Musíme se starat o mladou generaci,
 • musíme se starat o dlouhodobé financování EU
 • budeme bojovat proti daňovým únikům
 • budeme zesilovat snahy o mezinárodní obchod
 • musíme prosadit sanační mechanismus v rámci EMU, abychom překonali vnitřní problémy bank
 • budeme pamatovat na to, že hospodářská a měnová unie má i sociální rozměr. Neexistují pouze bankéři, ale také drobní střadatelé

Migrace

 • Tragické události před břehy Evropy svědčí o tomto problému. Týká se nás všech a proto je nezbytná solidarita všech členů EU. Musíme realizovat dělbu této zátěže.
 • Jací k nám přicházejí migranti? Musíme se podívat na příčiny, proč k nám přecházejí a vrátit je zpět do svých zemí
 • Potírání převaděčských gangů je nezbytné

Námořní doprava

 • Potřebujeme rozvoj ochrany života v mořích. Bohatství pod hladinami moří je zásadní a volá po ochraně.

Evropské rozšíření

 • Chceme se soustředit na oblast západního Balkánu. Chorvatsko, Srbsko i rozvoj v Černé Hoře vykazují významný vývoj. Budeme se tomu věnovat.
 • Základem procesu se stane Soluňská agenda
 • Budeme rozvíjet spolupráci s USA i zeměmi Východu. Musíme hrát hlavní roli v těchto vztazích
 • Naše zásady musíme vyzařovat i mimo hranice EU a budeme jednat tak, aby evropští občané byli hrdi na svoji EU
 • Buďme schopni odlišovat zásadní od nepodstatného. Evropané se v posledních desetiletích lidé spojili v zájmu demokracie. Před generacemi to bylo nemožné. V současném světě můžeme dokázat mnohem více, pokud budeme spojeni. Jedině jako spojeni budeme silnější hospodářsky, bezpečnější. Unie není luxusem, ale nezbytností. Vidíme výzvy kolem sebe, kterým můžeme čelit jednotní. Spojeni dokážeme vyvážet bezpečnost a stabilitu do zbytku světa. Rozděleni budeme dovážet nestabilitu.
 • To, co potřebujeme je více Evropy, a lepší Evropu. Zbytek světa to od nás čeká. Evropa to jsme my všichni, všichni občané, kteří nás sem vyslali.
 • Společná budoucnost tvoří naši přítomnost
 • Udělali jsme větší pokrok, než které udělaly generace před námi.
 • Řecko stojí na nohou a tím dokazuje, že Evropa existuje a má budoucnost. Příklad Řecka je důkazem toho, že evropský projekt je životaschopný
 • Jednotná Evropa směřuje kupředu, vy, volení představitelé jste její duší

 

Barroso (Evropská komise)

 

 • Někteří lidé před nedávnem předpokládali, že Řecko vystoupí z EU, někteří předvídali kolaps eura. To, že tady dnes stojí řecké předsednictví dokazuje, že se škarohlídi mýlili
 • Řecko je jednotné a nenechá se rozptýlit ničím
 • Vládní deficit se snížil a vykazuje první přebytky
 • Deficit běžného účtu také klesá
 • EK očekává pozitivní vývoj v Řecku
 • Komise plně sdílí priority řeckého předsednictví: hospodářský růst, boj s nezaměstnaností, posilování měnové unie, sociální soudržnost, námořní doprava
 • Reformy jsou správnou cestou. Irsko může vykazovat dluh nižší než 3%, Litva spolu s Řeckem implementovaly nejtvrdší reformy, Španělsko i Portugalsko vykazují působivý růst,
 • Strukturální reformy ukazují, že jsou nezbytné
 • Nejde pouze o fiskální konsolidaci, potřebujeme také investice a musíme mít na paměti sociální rozměr
 • Obnovení zaměstnanosti je zásadní cíl. Jsme ale už ve fázi, ve které nečelíme existenčním problémům
 • Evropský rozpočet musí sloužit k investicím v některých částech evropského kontinentu. Nový víceletý finanční rámec musí sloužit investičním cílům
 • Nezaměstnanost mladých lidí je úkol zásadní
 • Bankovní unie a její završení je primárním úkolem. Dohoda o restrukturalizačním fondu musí být dosažena co nejrychleji na základě komunitárního přístupu
 • Budeme i nadále bojovat proti klimatickým změnám
 • Evropské volby přinesou nástup krajního extremismu. Musíme usilovat o hlubší debatu o budoucnosti Evropy
 • Volný pohyb lidí je stěžejním a základním prvkem evropského projektu. Musíme zabránit extremistům, aby zabránili volnému pohybu osob
 • Zásada volného pohybu musí probíhat bez diskriminace. Je to zakotveno v našem právu, ale pokud dochází ke zneužívání, pak členské státy mají právo jednat. V tom mají regionální i národní orgány podporu Evropské komise (boj proti falešným sňatkům, zneužívání ESF)

 

Následovala vystoupení předsedů frakcí

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus