17.října 2012, Jihlava

 

Vážené členky a vážení členové ODS na Vysočině,

 

dovolte mi nejprve, abych každému z vás poděkoval za odvedený díl práce v předvolební kampani „krajské“ i „senátní“, které před několika dny skončily.

 

Volební výsledky jsou, bohužel, zlé a neodpovídají nasazení a práci mnohých z vás. A přesto, nebo právě proto, vám děkuji.

 

Je jisté, že výsledky budete podrobně zkoumat na sněmech svých místních i oblastních sdružení a nepochybně se jimi bude zabývat i sněm RS ODS Vysočina, který se sejde 29.října 2012 od 17.00 hod. v hotelu Tři věžičky u Jihlavy.

 

Co je ale z drtivé prohry zřejmé, a k tomu nemusíme mít k dispozici žádné složité analýzy, je skutečnost, že našemu voliči již celostní výkon politiky ODS nestál za to, aby šel k volbám a svůj hlas umístil v náš prospěch. Náš volič nám vzkázal, že už jsme mu lhostejní.

 

Tyto volby nebyly selháním našich kandidátů, nebyly důsledkem sporu o daně. Tyto volby byly o ODS. Lhali bychom si, kdybychom si nepřiznali, jak často nám lidé, kteří nás vždy volili (a často se sebezapřením jako „jedinou možnou volbu“), říkali, že teď už „opravdu ne“.

 

Žádná politická strana nemá ve svém rodném listu vepsáno, že její existence je nekonečná a navždy. Je zcela zjevné, že si to s výsledky krajských a senátních voleb musíme uvědomit i my. Je to bolestivé a palčivé, ale jedině takto ostře viděná skutečnost nám může pomoci vstát z popela.

 

ODS ve svém vlastním zájmu, ale také v zájmu této země, musí učinit rozhodnou a viditelnou změnu.

 

Svým pohledem jsem si jist a opírám jej o letitou zkušenost růstu a pádů ODS, kterými jsem s mnohými z vás společně procházel. Mám-li být vaším skutečným předsedou a politickým lídrem na Vysočině, je mou povinností na realitu reagovat ne slovy ale činem.

 

Po zralé úvaze jsem se rozhodnul požádat každého z vás o podporu mé nominace na funkci místopředsedy ODS. Je to rozhodnutí, které opírám o odpovědnost k historii i budoucnosti ODS, ale je to i rozhodnutí plynoucí z odpovědnosti k mému svědomí.

 

Vidím-li situaci tak, že nelze vyloučit ani kolaps a zánik naší politické strany a v kontextu reality, ve které komunisté hlásají, že „jsou připraveni vládnout“, bych si do konce svého života vyčítal, že já jsem neudělal nic.

 

Je škoda, že byl kongres svolán v tak brzkém termínu a nemáme dostatek času se vidět na místních a oblastních sněmech, kde bychom naše názory probrali detailněji. Není to časově možné (kongres byl svolán panem předsedou Nečasem na 3. – 4. listopadu 2012), a proto se na vás obracím touto písemnou ale naléhavou formou.

 

Vybízím vás, abyste na svých sněmech mé rozhodnutí prodiskutovali, zvážili moji podporu či ji odmítli. Učiňte tak svobodně, neboť jedině vy máte právo a povinnost vybrat budoucí cestu ODS.

Těším se na setkání s vámi všude tam, kde to bude časově vůbec možné, nejpozději ovšem 29.října 2012 na vážném sněmu RS ODS Vysočina.

 

Přeji vám úspěšná, otevřená a poctivá sněmování a každému z vás vše dobré.

 

S úctou

 

Ivo Strejček

předseda RS ODS Vysočina

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus