Ivo Strejček: vystoupení při převzetí ocenění, Bratislava, 18. 1. 2018

Vážený pane presidente Gašparoviči,

Vážený pane premiére Mečiare,

Vážená paní ředitelko,

Vážení hosté,

Dámy a pánové,

nejprve mi, prosím, dovolte, abych jménem pana presidenta Václava Klause poděkoval za pozvání na prezentaci knihy „25 slovenských rokov“ i za Vaše ocenění jeho práce ve prospěch Slovenské republiky, kterého se mu v rámci této významné události dostává. Ujišťuji Vás, že si Vašeho uznání nesmírně váží. Přestože je jeho přátelský vztah ke Slovensku dlouhodobě známý, nemůže se dnešní události zúčastnit. Několik měsíců před tím, než obdržel Vaši pozvánku, přislíbil ve stejném termínu vystoupit s významnou přednáškou na universitě v Innsbrucku.

Považujeme za mimořádně cenné, že se právě teď v Bratislavě koná událost, která připomíná naše přátelské, pečlivě zorganizované a citlivě provedené rozdělení Československa před 25 lety.

Zdůrazněme slovo „rozdělení“ - ne rozpad, ne chaos - ale velkoryse a uvážlivě zvládnutý složitý proces.

Problém dělení státu „zrál“ dávno. Výsledky voleb v roce 1992 i samotný 1. leden 1993 byly jeho vyvrcholením a zakončením. Partneři na obou stranách vyjednávání se jeho řešení ujali se vzájemným respektem a dospěli ke konsenzuální, smluvně podložené dohodě.

Přístup obou vyjednávacích stran ukázal Evropě i světu vzácnou schopnost dohody a ochotu nalézt řešení ve velmi obtížných a potencionálně nebezpečných situacích. I proto se po léta těšíme nadstandardně dobrým vzájemným vztahům.

Vznik novodobého svobodného slovenského státu jsme mnozí v Čechách chápali, a stále chápeme, jako vyvrcholení slovenských národních snah po autentické samostatnosti. Máme radost, s jakou vitalitou se Slováci svého historického úkolu zhostili a jak své tužby naplnili prací a činy.  Úspěch Vaší země Vám přejeme!

Je ovšem naší povinností využít 25. výročí vzniku dvou samostatných států k vážnému připomenutí, že samostatná existence našich dvou států, o jejichž existenci usilovaly i bojovaly celé generace našich předků, není už v dnešním evropském unijním světě něčím samozřejmým.

Z toho vyplývá naše povinnost své země neopustit. Nesmíme si nechat vnutit opovrhování vším vlasteneckým. Nesmíme připustit vítězství současného unijního útoku na vše tradiční, na vše národní i na všechny, kteří jsou věrni vlastní zemi a zájmům jejích lidí.

Ještě jednou mi dovolte za ocenění, kterého se panu presidentu Václavu Klausovi od Vás dostává, poděkovat. Ujišťuji Vás, že si ho nesmírně váží.

Děkuji Vám za pozornost.

Ivo Strejček

člen správní rady Institutu Václava Klause

18. ledna 2018

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus