Od zrození bodového systému provázejí tento nápad vášnivé spory a diskuse o jeho účinnosti a smysluplnosti.

Bylo jasné, že pouze čas ukáže, zda byl tento nápad, jak zvýšit bezpečnost na českých silnicích a disciplinovat neukázněné řidiče, správný.

Z praktického života na silnici vím, že se kázeň nezlepšila a dostupná statistická data prokazují, že zavedení bodového systému nehodovost nesnížilo.

Ten, kdo jezdil ohleduplně předtím, jezdí slušně i dnes. Ten, kdo byl na silnici bezohledný, je bezohledným stále.

Řidiči jsou za jeden přestupek trestáni dvakrát - pokutou a odnětím bodů, což je nespravedlivé. Obce pověřené výkonem státní správy musely vyčlenit (či dokonce přijmout) další úředníky na vyřizování "bodové" agendy.

Suma sumárum: bodový postih na silnice bezpečí nepřinesl a stojí daňové poplatníky víc!

Nový návrh představený ministerstvem vnitra a pojišťovnami 8.dubna, jak zkáznit řidiče, jde nepochopitelně ještě dál.

Průlomově vstupuje do soukromého vztahu pojistitel - pojistník, dává pojišťovnám bezprecedentní právo šmírovat v databázi odebraných bodů a posléze jim přiznává pravomoc určovat, kdo byl při dopravní nehodě vinen.

Za jeden přestupek tedy budeme trestáni třikrát: finančním postihem, odebráním bodů a individuálním nastavením pojistky ze strany pojišťovny.

Co kdybychom naopak bodový systém úplně zrušili, když v praktickém životě prokázal svoji neúčinnost a toto rozhodnutí doplnili "bodovou amnestií".

Proč se vláda rozhodla jít směrem dalšího organizování našich životů, když (spolu s kraji) správně investuje velké finanční prostředky do razantních rekonstrukcí stávajících dopravních sítí a budování nových propojení.

Proč nejde cestou rušení mylných a drahých rozhodnutí, když se správně snaží na silnice vrátit více dopravních policistů lépe a moderněji vybavených

Proč neodlevit obcím s vyřizováním dopravních přestupků a především: proč neponechat vztah pojišťovna - řidič na volné soutěži nabízených produktů a výhradně v rámci soukromých vztahů.

Třeba by se nám, řidičům i občanům bez úředníků lépe dýchalo a téměř s jistotou lze tvrdit, že nebezpečněji by na českých silnicích nebylo.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus