Písemný dotaz na Evropskou komisi včetně odpovědi

Systém obchodování s emisními povolenkami je nástrojem EU ke splnění závazků z Kjótského protokolu. Jejich rozšíření na odvětví letectví, jež na rozdíl od jiných odvětví nemá technologickou možnost na zmírnění emisí, může mít zásadní dopad na evropské letecké společnosti. Přijetí aktuálního návrhu Výboru pro životní prostředí EP znamená pro evropské letecké dopravce dodatečné náklady v průměru 15 miliard EUR ročně, které nakonec zaplatí spotřebitel.

  1. Jakým způsobem budou emise vykazovány, aby nedošlo k porušení podmínek rovné hospodářské soutěže?
  2. Jakým způsobem budou začleněny třetí země, z hlediska vymahatelnosti plnění, do systému emisního obchodování, aby nedošlo ke snížení konkurenceschopnosti evropských leteckých společností?

Odpověď pana Dimase jménem Evropské komise ze dne 22.9.2008:

Systém EU pro obchodování s emisemi je tržním opatřením. Má vést ke snižování emisí v těch hospodářských odvětvích, která jsou do něj zahrnuta. Letectví ovlivňuje změnu klimatu a emise z tohoto odvětví se zvyšují rychlým tempem. Jestliže v této oblasti nebude nic podniknuto, mohly by emise z leteckého sektoru podkopat úsilí vynakládané na jejich snižování ostatními odvětvími hospodářství.

Zahrnutí letectví do systému EU pro obchodování s emisemi by nemělo výrazně ovlivnit konkurenceschopnost leteckých společností. Systém bude uplatněn na všechny provozovatele určité trasy. Do schématu budou tak vedle leteckých společností z EU zahrnuty rovněž letecké společnosti z třetích zemí, které provozují lety přistávající na letištích v EU nebo na těchto letištích startující.

Jestliže letecká společnost nevyřadí povolenky, které mají pokrýt její emise, bude pokutována. Nesplní-li provozovatel povinnosti v rámci systému a opatření pro prosazování ze strany členského státu budou vyčerpána, může členský stát požádat Komisi, aby takové letecké společnosti zakázala létat v rámci Společenství.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus