Jako facka - tak jednoduché to je. Evropská komise v úterý 1. června 2010 oznámila předsedovi českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že systémy proplácení regulačních zdravotnických poplatků ze strany třinácti českých krajů "mohou být posuzovány jako nedovolená státní podpora".

Evropská komise současně vybízí k nápravě tohoto stavu. Buďto musí kraje proplácet poplatky všem svým občanům bez ohledu na to, jaké zdravotnické zařízení navštěvují (tedy bez rozdílu vlastníka nebo zřizovatele), nebo kraje musí zcela upustit od proplácení zdravotnických regulačních poplatků ve všech případech.

Toto rozhodnutí, které musí předseda ÚHOS písemně předat předsedovi Asociace krajů ČR Michalu Haškovi, je dalším přímým důkazem, že kraje pod vedením sociálnědemokratických hejtmanů porušovaly po dva roky zákon.

Jde o rozhodnutí důležité, ale to už nestačí. Českého daňového poplatníka, jehož kapsa platí kde co, doufám zajímá, kdo za to už konečně ponese finanční odpovědnost.

Nejde pouze o arogantní porušení rovné soutěže, jde o vědomé porušení zákona a chybné nakládání s veřejnými prostředky.

No, dobře, a co dál, řeknete. Je totiž zřejmé, že z termínu "politická odpovědnost" se za ta léta pro mnohé stal prázdný pojem a trhací kalendář a českou politickou tradicí je, bohužel, potvrzeno, že voliči u volebních uren zřídka trestají své zákonodárce za jejich do očí bijící chyby.

Kdo u nás ví, že skandálně vysoké výkupní ceny solární a větrné energie jsou výsledkem pozměňovacího návrhu jedné z poslankyň ČSSD z roku 2005? Všimnul si někdo z komentátorů těch poslanců, kteří pár hodin před letošními volbami odsouhlasili dotace na pěstování řepky jako přísady do biopaliv? Myslíte si, že si za dva roky před volbami do krajských zastupitelstev někdo vzpomene, že za svévolné proplácení zdravotnických poplatků a tedy plýtvání penězi mohou politická vedení našich krajů (kraj Vysočina ročně utrácí 60 mil. Kč za hrazení regulačních poplatků)?

To ani nemám odvahu přemýšlet o tom, že by dokonce některý z těchto politiků přiznal chybu. Proto smutně tvrdím, že věřit ve vyvození "politické odpovědnosti" je v Čechách zbytečným plýtváním času.

Správným dotazem každého normálního člověka by měla být otázka "kdo to zaplatí"? Kdo zaplatí těch 120 milionů korun, které za dva roky hejtman kraje Vysočina a jeho krajská rada vyházeli za splnění slibu, který byl protizákonný?

I tady hledejme jednu z příčin, proč voliči svým politikům (jakékoliv strany) nedůvěřují. Každý z normálních lidí totiž ví, že když ve svém zaměstnání udělá hrubou chybu, dostane "flastr" nebo rovnou "letí". Správně pak očekávají, že to tak bude fungovat i v politice.

Dokud nepřijde čas, ve kterém budou zákonodárci a politikové odpovědni za svá rozhodnutí vlastním majetkem či alespoň výrazným snížením svého platu, nebude obnovena odpovědnost za jejich vlastní politická rozhodnutí, úcta k penězům někoho jiného a samotná víra v obsah politiky jako odpovědné péče o věci veřejné.

Věřím, že přichází doba, ve které by měl být schválen ústavní zákon definující finanční sankce politiků za nedodržování vyrovnaného a rozumného hospodaření. A vůbec, není to jedna z možných cest, jak z politiky zmizí neodpovědní, ale hamižní zlatokopové?

Politik není žádnou výjimečnou postavou. Musí být před zákonem roven každému jinému členu společnosti.

Jako politik tvrdím: za naše chybná rozhodnutí musíme být postižitelní jinak, než (pro některé) mlhavým "vědomím politické odpovědnosti“.

Tak kdo tedy to zjevné porušení zákona, které stálo kraje stamilióny, zaplatí? Kdo předstoupí před občany a řekne jim, že ze svého (alespoň částečně) zaplatí to, o čem sám a vědomě věděl, že je chybné?

V době rozvratů veřejných rozpočtů by snad už měla přijít doba, kdy daňoví poplatníci se vztyčenou hlavou oznámí: tak tohle si fakt zaplatíte sami. A natvrdo!

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus