Jsem poněkud překvapen argumenty, které znějí z poslaneckých lavic s cílem obhájit skutečnost, že strážníci městských a obecních policií mají mít právo kontrolovat rychlost projíždějících vozidel a hříšníky pokutovat.

Zdá se mi to vážné téma a proto bych se mu dnes chtěl věnovat.

Úloha městských policií

Hned na začátek se přiznávám, že jsem po léta odpůrcem existence městských a obecních policií.

Vždy jsem si myslel, že o bezpečnost občanů se má starat Policie ČR, protože jde o jednu z mála vážných povinností státu. Nakonec - právě proto platíme daně, aby v případě různých nouzí měl stát dostatek prostředků, aby nás ochránil.

Nemyslím si, že pokud stát v oblasti ochrany svých občanů selhává, má své povinnosti přenášet na nižší úroveň, která je placena z jiné části mých daní.

Jsem si ovšem vědom, že zastávám výrazně menšinový názor, a proto jej dnes nechci silně obhajovat (přestože jsem o něm stále hluboce přesvědčen).

Pokud tedy městské policie existují, měli by její příslušníci vyplnit právě ten prostor, který Policie ČR kontroluje obtížně.

Strážníci by měli být těmi „dobrými známými“, kteří pravidelně pěšky kontrolují problematická zákoutí jednotlivých částí měst. Kteří jsou vždy po ruce, když se tam či onde děje drobná neplecha, kteří kontrolují majitele psů, zda je vše v pořádku, kteří téměř po jménech znají svůj okresek.
To je pro mě městská policie. To jsou ti strážníci, kteří se mají starat o ta neviditelná příkoří, která jen obtížně může dohlédnout „velká“ policie.

Netvrdím, že tomu tak není. Netvrdím, že strážníci poctivě neobcházejí své rajóny, netvrdím, že v nočních hodinách se nestarají o náš klid a tu a tam nenastavují svoji kůži.

Mají však převzít i péči o bezpečnost na silnicích?

Buďto jich „do zbraně“ vezmeme víc ( a víc to bude stát i daňového poplatníka), nebo budou část svých očekávaných povinností muset přestat vykonávat.

Zájem o bezpečnost nebo mýtné?

Velmi se obávám, že někteří starostové s radostí přijali možnost kontroly rychlosti svými strážníky. Je to populární (starosta přece dbá o bezpečnost „svých“ občanů) a je to i zajímavý příjem do městské kasy (tak to je potřetí, kdy platíme z vlastní kapsy – daně na existenci státní policie, daně na městskou policii a pokuta, která plyne do městského rozpočtu).

Ptáte se, kde se bere moje odvah tvrdit, že starosta záměrně využívá právní možnosti plnit obecní kasu? Jeďte třeba do Moravských Budějovic!

Asi deset metrů za cedulí, která hlásá, že jste vjeli do onoho městečka, stojí stacionární radar. Kolem není žádná obytná zóna, žádné školy, žádná nebezpečí. Pouze dlouhá oplechovaná budova místní firmy.

Budete-li vyjíždět z Moravských Budějovic, dejte si pozor. Pár metrů před cedulí konec obce stojí další radar. Není vidět, je skryt za kmenem stromu. Silnice je tam s kopce (vůz zrychluje, aniž byste přidávali plyn). Všude dokola keře a nevysečené příkopy (kéž by pan starosta Bařinka dal alespoň za vybrané pokuty do pořádku tenhle konec své obce!).

Tohle přece není péče o bezpečnost občanů! To je zneužití možnosti kontrolovat rychlost. To nejsou pokuty, to je výběr mýtného za to, že jste projeli danou obcí (v tomto případě Moravskými Budějovicemi).

Proč má městská policie zastupovat republikovou policii?

A právě tady se nabízí otázka, co je dobře.

Má městská policie, kromě svých vlastních a bytostných povinností, vykonávat i takové činnosti, které mají být vlastní Policii ČR?

Je správné, že ze svých daní platíme DVĚ policie? Není stát příliš vychytralý, když přenáší část svých vážných pravomocí tam, kam by neměl? Nejde o selhání státu v segmentu bezpečnosti? Já si to myslím.

Republiková policie si často ztěžuje, že má málo lidí (ale okamžitě nám dá vědět, že má dost lidí na to, aby mohla kontrolovat, zda na sebe řidiči blikají, aby se navzájem upozornili, že „někde kolem“ je policejní hlídka).

Ten, komu nevadí nosit uniformu městského strážníka (a to je úctyhodné), by mohl stejně tak dobře nosit i uniformu Policie ČR. Měl by silné pravomoci a těšil by se i vážnější důstojnosti svého okolí.

Není to lepší úvaha? Nebylo by lépe, kdyby část strážníků přešla k PČR a tam mohla pečovat o kázeň a disciplínu na silnicích?

Bylo by na našich silnicích a dálnicích jistě bezpečněji. Pro nás, daňové poplatníky, by to byla výborná zpráva a český parlament by nemusel opakovaně řešit problém, zda mají strážníci městské policie měřit překročení rychlosti v obci.

Videokanál YouTube

Můj videokanál na YouTube.

 

Blog iDnes.cz

Blog na Facebook

Můj blog na serveru facebook.com

Důležité odkazy

CATO INSTITUTE
INSTITUT VÁCLAVA KLAUSE
Václav Klaus